Gợi ý đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn Toán năm 2022 – HOCMAI

0

Gợi ý đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn Toán năm 2022 được Hệ thống Giáo dục HOCMAI cập nhật nhanh nhất, đầy đủ, chính xác nhất trong bài viết dưới đây.

Sau khi hoàn thành bài thi môn Ngữ văn, chiều nay, các sĩ tử 2004 trên cả nước bắt đầu làm bài thi tốt nghiệp THPT môn Toán với hình thức trắc nghiệm trong thời gian 90 phút.

HOCMAI cập nhật đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn Toán để PH, HS tham khảo và đối chiếu đáp án.

Đề thi tốt nghiệp THPT môn Toán năm 2022 (Mã đề 104)

PEN 2024  GIẢI PHÁP LUYỆN THI LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT TOÀN DIỆN

✅ Chắc vé Đại học TOP với lộ trình luyện thi toàn diện

✅ Giảm 2/3 gánh nặng thi cử nhờ hệ thống đầy đủ kiến thức theo sơ đồ tư duy

✅ Đội ngũ giáo viên luyện thi hàng đầu 16+ năm kinh nghiệm

✅ Dịch vụ hỗ trợ học tập đồng hành xuyên suốt quá trình ôn luyện

Kì thi Tốt nghiệp THPT năm 2022 có hơn 1 triệu thí sinh tham gia thi, trong đó có khoảng hơn 80% thí sinh dự thi để vừa xét công nhận tốt nghiệp THPT và vừa xét tuyển đại học. Đây cũng là lứa thí sinh có 3 năm liền phải học tập/ôn luyện trong điều kiện ảnh hưởng của đại dịch Covid kéo dài.

Dưới đây là nhận định nhanh của tổ chuyên môn HOCMAI về đề thi Toán tốt nghiệp THPT năm 2022

Về nội dung kiến thức: Đề thi bám sát cấu trúc và dạng thức của Đề thi tham khảo (31/3/2022) và cấu trúc Bộ Giáo dục và đào tạo đã công bố bao gồm 50 câu hỏi, thời gian làm bài 90 phút. Trong đó, 90% câu hỏi (45 câu) thuộc chương trình của lớp 12 và 10% số câu hỏi (5 câu) thuộc chương trình lớp 11. Các câu hỏi vận dụng cao đều thuộc chương trình lớp 12 ở các chuyên đề quen thuộc.

Về độ khó của đề thi

So với Đề thi tham khảo năm 2022 và đề thi năm 2021, đề thi chính thức môn Toán năm 2022 có tính phân loại tốt hơn, 38 câu đầu ở mức độ Nhận biết/thông hiểu hoàn toàn không làm khó thí sinh. Các câu còn lại ở mức độ Vận dụng/Vận dụng cao và mang tính phân loại thí sinh và đều thuộc kiến thức lớp 12 ở các chủ đề Số phức, hàm số, mũ – logarit, hình Oxyz và tích phân. 

Ngoài ra, đề thi cũng có sự thay đổi về tỉ lệ câu hỏi giữa các chuyên đề của học kì I và học kì II lớp 12 so với đề thi năm 2021 theo hướng tăng các câu hỏi của Học kì 2. Điều này hoàn toàn hợp lí trong điều kiện bối cảnh học sinh được quay trở lại học trực tiếp tại trường sau thời gian học trực tuyến kéo dài và gián đoạn.

Ma trận đề thi TNTHPT môn Toán năm 2022 như sau

Lớp Chuyên đề Nhận biết –
Thông hiểu
Vận dụng Vận dụng cao Tổng Tỉ lệ %
Lớp 11 Tổ hợp – Xác suất 2 0 0 2 10%
Cấp số cộng – Cấp số nhân 1 0 0 1
Hình không gian
(khoảng cách – góc)
2 0 0 2
Lớp 12 Hàm số 8 1 1 10 90%
Mũ – Logarit 5 1 1 7
Hình không gian
(bài toán thể tích)
2 1 0 3
Khối tròn xoay 2 1 0 3
Nguyên Hàm – Tích phân 6 1 1 8
Số phức 4 1 1 6
Hình học Oxyz 6 1 1 8
Tổng 38 7 5 50 100%

 

Tóm lại, đề thi bám sát đúng yêu cầu của việc xét công nhận tốt nghiệp và tình hình học tập của học sinh trong bối cảnh đại dịch Covid kéo dài vừa có độ phân hóa tốt cho việc xét tuyển Đại học.  Với đề thi này, đỉnh của phổ điểm sẽ dao động ở mức 7-8 điểm, số lương điểm 10 sẽ không nhiều.

 

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn Toán năm 2022

Gợi ý đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn Toán năm 2022 – mã đề 102, 104, 112, 106 do tổ chuyên môn của Hệ thống Giáo dục HOCMAI thực hiện. Phụ huynh, học sinh xem và đối chiếu ngay với bài làm của mình:

Mã đề 102
Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
1 D 11 C 21 D 31 A 41 A
2 B 12 C 22 B 32 D 42 D
3 B 13 B 23 C 33 C 43 A
4 A 14 B 24 C 34 C 44 C
5 D 15 B 25 C 35 D 45 A
6 D 16 A 26 B 36 D 46 A
7 D 17 C 27 C 37 A 47 A
8 A 18 A 28 A 38 D 48 A
9 B 19 B 29 C 39 C 49 A
10 D 20 B 30 B 40 B 50 D

 

Mã đề 104
Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
1 A 11 C 21 D 31 D 41 C
2 C 12 D 22 D 32 D 42 A
3 B 13 A 23 A 33 D 43 C
4 B 14 D 24 A 34 A 44 C
5 B 15 C 25 C 35 D 45 A
6 D 16 A 26 D 36 A 46 A
7 B 17 A 27 C 37 C 47 C
8 C 18 D 28 C 38 C 48 A
9 B 19 D 29 A 39 D 49 C
10 D 20 C 30 A 40 D 50 C

 

Mã đề 112
Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
1 D 11 B 21 C 31 C 41 C
2 A 12 D 22 A 32 C 42 B
3 A 13 D 23 B 33 D 43 B
4 C 14 A 24 D 34 A 44 A
5 D 15 B 25 A 35 C 45 D
6 B 16 C 26 C 36 C 46 B
7 A 17 B 27 C 37 C 47 B
8 B 18 B 28 C 38 A 48 D
9 D 19 A 29 D 39 A 49 A
10 A 20 C 30 A 40 A 50 C

 

Mã đề 106
Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
1 B 11 A 21 D 31 A 41 C
2 B 12 D 22 C 32 B 42 A
3 D 13 C 23 A 33 C 43 B
4 B 14 D 24 B 34 B 44 A
5 D 15 D 25 D 35 A 45 B
6 A 16 A 26 A 36 C 46 A
7 C 17 B 27 C 37 B 47 C
8 B 18 A 28 C 38 B 48 A
9 D 19 C 29 C 39 C 49 C
10 D 20 B 30 A 40 A 50 C

 

Mã đề 120
Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
1 B 11 C 21 D 31 A 41 C
2 A 12 B 22 C 32 A 42 C
3 B 13 B 23 B 33 D 43 A
4 C 14 D 24 C 34 B 44 D
5 B 15 D 25 A 35 B 45 D
6 D 16 D 26 C 36 A 46 A
7 A 17 B 27 D 37 B 47 C
8 B 18 C 28 D 38 C 48 D
9 A 19 B 29 A 39 D 49 A
10 C 20 D 30 B 40 C 50 C

 

Mã đề 108
Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
1 A 11 A 21 C 31 B 41 D
2 D 12 C 22 B 32 D 42 D
3 B 13 A 23 C 33 B 43 A
4 C 14 B 24 B 34 B 44 D
5 C 15 C 25 B 35 C 45 C
6 D 16 A 26 B 36 D 46 C
7 A 17 D 27 D 37 A 47 D
8 D 18 A 28 B 38 A 48 D
9 A 19 B 29 D 39 C 49 C
10 B 20 C 30 C 40 D 50 C

 

Mã đề 110
Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
1 C 11 D 21 C 31 A 41 C
2 C 12 A 22 B 32 B 42 C
3 D 13 B 23 A 33 B 43 A
4 B 14 B 24 C 34 A 44 B
5 A 15 D 25 B 35 B 45 C
6 B 16 D 26 A 36 C 46 C
7 C 17 A 27 A 37 A 47 B
8 A 18 C 28 A 38 A 48 A
9 D 19 C 29 B 39 A 49 C
10 B 20 B 30 C 40 B 50 A

 

Mã đề 114
Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
1 A 11 C 21 B 31 D 41 A
2 D 12 C 22 B 32 B 42 D
3 D 13 D 23 A 33 A 43 A
4 C 14 D 24 B 34 D 44 C
5 D 15 C 25 A 35 C 45 A
6 B 16 C 26 B 36 B 46 C
7 C 17 C 27 D 37 A 47 D
8 A 18 B 28 A 38 C 48 A
9 C 19 B 29 A 39 D 49 B
10 B 20 B 30 D 40 D 50 C

 

Mã đề 116
Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
1 A 11 D 21 A 31 C 41 C
2 D 12 D 22 A 32 D 42 A
3 B 13 D 23 A 33 D 43 A
4 C 14 C 24 D 34 D 44 C
5 D 15 C 25 D 35 A 45 D
6 C 16 C 26 C 36 D 46 C
7 C 17 D 27 A 37 A 47 A
8 B 18 B 28 C 38 D 48 C
9 A 19 A 29 A 39 C 49 C
10 B 20 B 30 C 40 A 50 D

 

Mã đề 118
Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
1 D 11 B 21 D 31 B 41 D
2 A 12 B 22 C 32 C 42 D
3 C 13 D 23 C 33 C 43 D
4 B 14 A 24 B 34 C 44 D
5 B 15 C 25 A 35 C 45 A
6 A 16 D 26 D 36 C 46 B
7 C 17 C 27 D 37 B 47 A
8 D 18 D 28 A 38 B 48 D
9 D 19 B 29 C 39 C 49 D
10 A 20 B 30 A 40 B 50 C

 

Mã đề 122
Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
1 D 11 C 21 B 31 B 41 B
2 A 12 A 22 C 32 C 42 C
3 D 13 C 23 B 33 A 43 A
4 D 14 A 24 C 34 B 44 B
5 B 15 A 25 A 35 A 45 C
6 D 16 A 26 C 36 C 46 C
7 A 17 B 27 A 37 B 47 A
8 A 18 B 28 A 38 B 48 B
9 A 19 B 29 B 39 C 49 C
10 D 20 C 30 B 40 C 50 C

 

Mã đề 124
Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
1 A 11 D 21 A 31 A 41 C
2 C 12 B 22 B 32 C 42 D
3 B 13 A 23 C 33 A 43 D
4 A 14 C 24 D 34 C 44 C
5 B 15 B 25 A 35 D 45 C
6 A 16 B 26 A 36 A 46 C
7 D 17 D 27 A 37 D 47 D
8 D 18 D 28 C 38 C 48 B
9 B 19 A 29 C 39 D 49 B
10 D 20 C 30 B 40 B 50 C

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 có tổng cộng 1.002.486 thí sinh đăng ký dự thi. Trong số này, có 880.101 em (chiếm hơn 87%) sử dụng kết quả này để vừa tốt nghiệp THPT, vừa xét tuyển sinh ĐH, CĐ. Số còn lại chỉ thi chỉ để xét tốt nghiệp hoặc chỉ thi để xét tuyển sinh ĐH,CĐ

Các em sẽ phải hoàn thành 4 bài thi. Trong đó, 3 bài thi độc lập gồm: Ngữ văn, Toán và Ngoại ngữ và một bài thi là tổ hợp, lựa chọn giữa tổ hợp Khoa học Tự nhiên và Khoa học Xã hội.

Trong ngày mai (08/07), các sĩ tử sẽ bước vào ngày thi thứ 2 với những môn thi cuối cùng: Bài thi tổ hợp đã lựa chọn và bài thi Ngoại ngữ. HOCMAI sẽ cập nhật nhanh và chính xác nhất đề thi đáp án của các môn thi còn lại trong kỳ thi tốt nghiệp THPT trên fanpageblog Hocmai.vn THPT. Các sĩ tử hãy chú ý theo dõi những kênh thông tin trên để cập nhật những tin tức mới nhất!

>> Xem thêm:

HOCMAI HƯỚNG DẪN GIẢI VÀ NHẬN ĐỊNH ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT 2022

Đồng hành cùng quý phụ huynh, học sinh trong mùa tuyển sinh năm 2022, HOCMAI tổ chức hướng dẫn giải đề và nhận định đề thi tốt nghiệp THPT tất cả các môn năm 2022.

  • Hướng dẫn giải và nhận định đề  thi nhanh và chính xác nhất ngay sau khi thí sinh kế thúc thời gian làm bài.
  • Phân tích chi tiết, đánh giá độ khó của đề thi và mức phổ điểm thí sinh 2004 có thể đạt được.
  • Livestream chữa đề chi tiết cùng các giáo viên có nhiều năm kinh nghiệm trong luyện thi Đại học.

Đón xem trên Fanpage Hocmai.vn THPT và kênh Youtube HOCMAI THPT

>>> Năm học 2022 – 2023, HOCMAI tiếp tục đồng hành cùng học sinh lớp 12 trên cả nước chinh phục thành công cánh cửa vào Đại học TOP đầu với Giải pháp PEN+PAT 2023. Đăng ký và nhận tư vấn lộ trình học HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY