Điểm chuẩn đại học Bách Khoa Hà Nội 2021

0

Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào trường năm 2021 cho tất cả các ngành đào tạo của trường.

 

Không có mô tả ảnh.Không có mô tả ảnh.Không có mô tả ảnh.Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'TRƯỜNG AI HỌC KHOA NỘI SCIENCEA TECHNOLOGY ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2021 Thí sinh có thể xem kết quả xét tuyển của 32 trường thuộc nhóm xét tuyển miền Bắc tại: http://kamb.hust.edu.vn CÁCH TÍNH ĐIỂM XÉTTUYỂN Với tổ hợp môn không có môn chính: Điểm xét [(Môn 1 Với tổ hợp môn có môn chính: Điểm xét [(Môn Môn 2+ Môn Điểm ưu tiên Môn 2- Môn 3)] + Điểm ưu tiên Môn chính) 3/4] Ghi chú: Không có ngành/chương trình nào phải sử dụng đến tiêu chí phụ để xét tuyển. fb.com/dhbkhanoi'