Tìm m để hàm số có 7 cực trị | ví dụ có đáp án

0

Tìm tham số m để hàm số có 7 cực trị là dạng bài khó với các bạn học sinh. butbi đã tổng hợp 1 số dạng bài tập dạng này trong bài viết để giúp các bạn hiểu cách làm dạng bài này. Cùng tham khảo nhé.

Tham khảo thêm:

Tìm m để hàm số có 7 cực trị ví vụ minh họa kèm đáp án

Tìm m để hàm số có 7 cực trị (ví dụ 1)

Cho hàm số bậc 3 y = f(x) và có đồ thị ở hình vẽ bên dưới:

Tổng số giá trị nguyên của m trong đoạn [-100; 100] sao cho hàm số h(x) = |f2(|x|) + 2f(|x|)– m| có đúng 7 cực trị là:

A. 91

B. 95
C. 96

D. 99

 

*Lời giải chi tiết:

Tìm m để hàm số có 7 cực trị (ví dụ 1)
Tìm m để hàm số có 7 cực trị (ví dụ 1) – Đáp án

Tìm m để hàm số có 7 cực trị (ví dụ 2)

Tìm tổng tất cả các giá trị nguyên của m sao cho hàm số y = |3x2 – 4x3 – 12x2 + 3m| có 7 điểm cực trị.

A. 2

B. 5
C. 3

D. 1

 

*Lời giải chi tiết:

Tìm m để hàm số có 7 cực trị (ví dụ 2)
Tìm m để hàm số có 7 cực trị (ví dụ 2) – Đáp án

Tìm m để hàm số có 7 cực trị (ví dụ 3)

Có bao nhiêu giá trị của m để hàm số y = |3x4 – 4x³ – 12x² + m| có 7 điểm cực trị?

  • A. 4
  • B. 5
  • C. 6
  • D. 1

*Lời giải chi tiết:

Tìm m để hàm số có 7 cực trị (ví dụ 3) - Đáp án
Tìm m để hàm số có 7 cực trị (ví dụ 3) – Đáp án