Soạn bài Viết báo cáo kết quả nghiên cứu có sử dụng trích dẫn, cước chú và phương tiện hỗ trợ

0

Trong bài viết này, BUTBI sẽ hướng dẫn các bạn học sinh lớp 10 Soạn bài Viết báo cáo kết quả nghiên cứu có sử dụng trích dẫn, cước chú và phương tiện hỗ trợ SGK Ngữ văn 10 Chân trời sáng tạo tập 1. 

soan-bai-viet-bao-cao-ket-qua-nghien-cuu-co-su-dung-trich-dan-cuoc-chu-va-phuong-tien-ho-tri

Bài viết Tham khảo thêm:

Tri thức về kiểu bài | Soạn bài Viết báo cáo kết quả nghiên cứu có sử dụng trích dẫn, cước chú và phương tiện hỗ trợ

Kiểu bài

Bài viết báo cáo kết quả nghiên cứu là kiểu bài trình bày phương pháp, quy trình nghiên cứu các dữ liệu và kết quả của quá trình nghiên cứu đó.

Yêu cầu đối với kiểu bài

– Nội dung trình bày cần chính xác, đầy đủ, hợp lý các kết quả nghiên cứu.

– Ngôn ngữ cần chính xác, khách quan.

– Sử dụng hợp lý các phương tiện phi ngôn ngữ như hình ảnh, bảng biểu, số liệu, sơ đồ.

– Trích dẫn và lập danh mục tài liệu tham khảo theo đúng quy cách

– Bố cục của bài viết đảm bảo các phần:

 • Nhan đề: Khái quát đề tài nghiên cứu.
 • Tóm tắt: Nêu bối cảnh nghiên cứu, các câu hỏi và phương pháp nghiên cứu.
 • Cơ sở lý thuyết: Nêu khái niệm, lý thuyết nền tảng để triển khai đề tài.
 • Kết quả nghiên cứu: Trình bày các kết quả nghiên cứu với những  lí lẽ và bằng chứng thích hợp.
 • Kết luận: Khái quát những ý chính từ kết quả đã nghiên cứu, đề xuất giải pháp và hướng phát triển của đề tài.
 • Tài liệu tham khảo: Sắp xếp ngữ liệu, tài liệu liên quan đến đề tài theo tên của tác giả (theo trình tự alphabet), tên tài liệu, năm xuất bản, nhà xuất bản (theo trình tự alphabet).

Đọc ngữ liệu tham khảo | Soạn bài Viết báo cáo kết quả nghiên cứu có sử dụng trích dẫn, cước chú và phương tiện hỗ trợ

Câu 1 (Trang 99, SGK Ngữ Văn 10 Chân trời sáng tạo – Tập 1)

Bài viết trên có đáp ứng được nhu cầu về bố cục của kiểu bài báo cáo kết quả nghiên cứu hay không?

Lời giải chi tiết:

Bài viết trên đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về bố cục cần có của một bài báo cáo kết quả nghiên cứu.

Câu 2 (Trang 99, SGK Ngữ Văn 10 Chân trời sáng tạo – Tập 1)

Nhan đề, phần Tóm tắt của bài báo cáo có các đặc điểm gì?

Lời giải chi tiết:

Nhan đề và phần Tóm tắt của bài báo cáo khá ngắn gọn, nhằm nêu lên những ý chính về đề tài nghiên cứu ở trong bài.

Câu 3 (Trang 99, SGK Ngữ Văn 10 Chân trời sáng tạo – Tập 1)

Xác định các câu hỏi cho thấy về vấn đề nghiên cứu.

Lời giải chi tiết:

Những câu hỏi cho thấy vấn đề nghiên cứu của bài báo cáo là:

 • Liệu các bạn học sinh có nghe đến điệu hò Nam Bộ chưa?
 • Bạn có ý định tìm hiểu về Nam Bộ không?
 • Mức độ quan tâm của học sinh đối với hò Nam Bộ như thế nào?

Câu 4 (Trang 99, SGK Ngữ Văn 10 Chân trời sáng tạo – Tập 1)

Để tìm hiểu vấn đề về mức độ quan tâm của các bạn học sinh khối lớp 10 trường Đ.K với hò Nam Bộ, các tác giả đã dùng phương pháp nghiên cứu khoa học nào?

Lời giải chi tiết:

Phương pháp nghiên cứu khoa học tác giả đã sử dụng:

 • Điều tra
 • Phỏng vấn học sinh tại trường Đ.K với phiếu hỏi

Câu 5 (Trang 99, SGK Ngữ Văn 10 Chân trời sáng tạo – Tập 1)

Phần trích dẫn và cước chú có trong bài viết có chức năng gì? Cần phải chú ý điều gì khi trình bày trích dẫn, cước chú?

Lời giải chi tiết:

– Phần cước chú và phần trích dẫn có chức năng tạo độ tin cậy, sự rõ ràng của thông tin và kết quả trong bài báo cáo.

– Khi trình bày trích dẫn cần ghi rõ, đánh dấu in đậm hoặc in nghiêng để nổi bật tiêu đề trích dẫn

Câu 6 (Trang 99, SGK Ngữ Văn 10 Chân trời sáng tạo – Tập 1)

Trong bài viết, các tác giả đã dùng những phương tiện hỗ trợ nào để trình bày kết quả nghiên cứu? Từ đó, em rút ra được bài học gì khi sử dụng các phương tiện hỗ trợ ở trong bài báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học?

Lời giải chi tiết:

– Tác giả đã dùng phương tiện hỗ trợ là bảng và biểu đồ thống kê để trình bày được rõ ràng kết quả nghiên cứu.

– Bài học: Khi sử dụng các phương tiện này, chúng ta phải chuẩn bị được số liệu cũng như lựa chọn được phương tiện hỗ trợ phù hợp

Câu 7 (Trang 99, SGK Ngữ Văn 10 Chân trời sáng tạo – Tập 1)

Tại phần kết luận, các tác giả đã đề xuất về hướng nghiên cứu tiếp theo phát triển từ bài báo cáo khoa học trên. Hướng nghiên cứu ấy là gì?

Lời giải chi tiết:

Nghiên cứu về hiệu quả của những giải pháp đưa điệu hò Nam Bộ đến gần hơn với giới trẻ.

Thực hành viết theo quy trình | Soạn bài Viết báo cáo kết quả nghiên cứu có sử dụng trích dẫn, cước chú và phương tiện hỗ trợ

Đề bài (Trang 99, SGK Ngữ Văn 10 Chân trời sáng tạo – Tập 1)

Đề 1: Trường bạn tổ chức một cuộc thi Tìm hiểu và bảo tồn bản sắc văn hóa của mỗi miền trên đất nước (Nam Bộ, Trung Bộ, Bắc Bộ). Bạn hãy thành lập nhóm để thực hiện đề tài nghiên cứu và tham gia cuộc thi và viết báo cáo trình bày kết quả nghiên cứu nhóm mình.

Đề 2: Nhóm học tập của bạn được ban biên tập đặc sản của trường đặt viết cho chuyên mục Tôi tập làm nhà nghiên cứu một báo cáo về đặc điểm nội dung, nghệ thuật của một số thể loại văn học dân gian đã học. Sau khi thực hiện đề tài, bạn hãy viết một báo cáo về kết quả nghiên cứu của nhóm mình.

Bước 1: Chuẩn bị viết

Xác định đề tài:

Đề tài của bài viết là vấn đề được chọn để nghiên cứu. Khi tiến hành nghiên cứu, bạn nên lựa chọn vấn đề mới hoặc cách nhìn mới về một vấn đề có tính thiết thực, khơi gợi được mối quan tâm, hứng thú ở người đọc.

Xác định mục đích viết và đối tượng người đọc:

Bạn cần trả lời các câu hỏi sau để xác định nội dung, cách viết phù hợp: 

 • Mục đích để viết bản báo cáo này là gì? 
 • Ai là người đọc bản báo cáo này? 

Thu thập tư liệu:

Để trả lời câu hỏi nghiên cứu, bạn cần phải tiến hành thu thập các tài liệu liên quan tới đề tài như báo chí, bài phỏng vấn chuyên gia, sách biên khảo, các công trình nghiên cứu khoa học,… Để đánh giá mức độ tin cậy của tài liệu, bạn có thể trả lời những câu hỏi sau: Ai là tác giả?; Tài liệu được công bố khi nào?; Đơn vị công bố,…

Bước 2: Tìm ý và lập dàn ý

Tìm ý:

Bạn đã xử lí những tư liệu mà mình đã thu thập được và phác thảo các ý tưởng để trả lời cho các câu hỏi nghiên cứu, dự tính những cước chú, trích dẫn và phương tiện phi ngôn ngữ được sử dụng.

Lập dàn ý:

Từ các ý tìm được, hãy sắp xếp các ý đảm bảo các phần trong bố cục của bài báo cáo. Các đề mục cần được diễn đạt một cách rõ ràng và logic. Liên kết cùng hướng về để làm sáng tỏ câu hỏi nghiên cứu.

Bước 3: Viết bài

Tiến hành viết bài hoàn chỉnh từ dàn ý đã lập ở bước 2

Bước 4: Xem và chỉnh sửa

Sau khi hoàn thành bài viết, hãy đọc lại để sửa các lỗi chính tả, lỗi biểu đạt,…

Bài làm tham khảo

Đề 1: Trường bạn tổ chức một cuộc thi Tìm hiểu và bảo tồn bản sắc văn hóa của mỗi miền trên đất nước (Nam Bộ, Trung Bộ, Bắc Bộ). Bạn hãy thành lập nhóm để thực hiện đề tài nghiên cứu và tham gia cuộc thi và viết báo cáo trình bày kết quả nghiên cứu nhóm mình.

Bài tham khảo 1:

soan-bai-viet-bao-cao-ket-qua-nghien-cuu-co-su-dung-trich-dan-cuoc-chu-va-phuong-tien-ho-tri-1 soan-bai-viet-bao-cao-ket-qua-nghien-cuu-co-su-dung-trich-dan-cuoc-chu-va-phuong-tien-ho-tri-2 soan-bai-viet-bao-cao-ket-qua-nghien-cuu-co-su-dung-trich-dan-cuoc-chu-va-phuong-tien-ho-tri-3

Bài tham khảo 2:

soan-bai-viet-bao-cao-ket-qua-nghien-cuu-co-su-dung-trich-dan-cuoc-chu-va-phuong-tien-ho-tri-4 soan-bai-viet-bao-cao-ket-qua-nghien-cuu-co-su-dung-trich-dan-cuoc-chu-va-phuong-tien-ho-tri-5 soan-bai-viet-bao-cao-ket-qua-nghien-cuu-co-su-dung-trich-dan-cuoc-chu-va-phuong-tien-ho-tri-6 soan-bai-viet-bao-cao-ket-qua-nghien-cuu-co-su-dung-trich-dan-cuoc-chu-va-phuong-tien-ho-tri-7

Trên đây là bài hướng dẫn chi tiết Soạn bài Viết báo cáo kết quả nghiên cứu có sử dụng trích dẫn, cước chú và phương tiện hỗ trợ chương trình Ngữ văn 10 Chân trời sáng tạo tập 1. Các bạn học sinh hãy tham khảo thật kỹ và chuẩn bị tốt bài soạn Ngữ văn sắp tới nhé!