Tặng teen 2k1 đề cương ôn luyện chi tiết môn Toán thi THPTQG 2019 từ thầy Nguyễn Thanh Tùng

0

Teen 2k1 đã có kế hoạch học tập và ôn luyện cho kỳ thi THPTQG 2019 chưa? Hãy tham khảo đề cương học tập môn Toán ôn thi THPTQG 2019 của thầy Nguyễn Thanh Tùng để sắp xếp thời gian học hợp lý cho môn thi cực quan trọng này nhé!

Toán là một môn thi bắt buộc trong kỳ thi THPTQG với lượng kiến thức cần học khá nhiều, đặc biệt là với kỳ thi năm 2019 vì teen 2k1 phải thi cả kiến thức 10,11,12. Ngay từ bây giờ các bạn phải biết cách phân chia thời gian học hợp lý thì mới “xử đẹp” được môn học này.

Teen 2k1 có thể tham khảo kế hoạch học tập môn Toán ôn thi THPTQG 2019 được xây dựng bởi thầy Nguyễn Thanh Tùng dưới đây:

Chương trình học từ tháng 7/2018

Bắt đầu từ tháng 7/2018, teen 2k1 cần khởi động cho việc luyện thi môn Toán với chuyên đề Hàm số. Kiến thức của chương này khá dài nên trước hết bạn cần học những bài sau:

 • Bài 1. Cách tiếp cận TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ
 • Bài 2. Sơ đồ tư duy – cái nhìn tổng quan về CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ
 • Bài 3: Sơ đồ tư duy – cách tiếp cận các bài toán CỰC TRỊ HÀM TRÙNG PHƯƠNG
 • Bài 4. Sơ đồ tư duy – cách tiếp cận các bài toán CỰC TRỊ HÀM BẬC 3
 • Bài 5. Phương pháp giải và những lưu ý cần biết về GIÁ TRỊ LỚN NHẤT, NHỎ NHẤT CỦA HÀM SỐ
 • Bài 6. Bản chất và những “tiểu xảo” giải nhanh bài toán TIỆM CẬN CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ
 • Bài 7. Kĩ năng ĐỌC BẢNG BIẾN THIÊN VÀ NHẬN DIỆN ĐỒ THỊ
 • Bài 8. Bài toán gốc tiếp cận BÀI TOÁN TƯƠNG GIAO
 • Bài 9. Cách suy luận và “Mẹo” vẽ nhanh ĐỒ THỊ CHỨA TRỊ TUYỆT ĐỐI
 • Bài 10. Biện luận nghiệm phương trình bằng TƯƠNG GIAO ĐỒ THỊ
 • Bài 11. TIẾP TUYẾN CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ
 • Bài 12. Mô hình chung giải quyết bài toán ĐIỂM THUỘC ĐỒ THỊ
 • Bài 13. Công thức giải nhanh các lớp BÀI TOÁN HÀM SỐ ĐẶC TRƯNG

Những bài học kể trên sẽ giúp teen 2k1 trang bị kiến thức tổng quát về hàm số và phương pháp giải một số dạng bài tập thông dụng liên quan đến hàm số. Những phần lý thuyết và bài tập nâng cao hơn, phức tạp hơn bạn nên bắt đầu học từ tháng 8/2018.

Chương trình học từ tháng 8/2018

Kể từ tháng 8/2018 trở đi, ngoài việc hoàn thành nốt các bài học của chương Hàm số, teen 2k1 phải trang bị thêm cả kiến thức của chuyên đề Hình học không gian cổ điển. Bạn cần học những bài sau:

1. Chuyên đề Hàm số (tiếp)

 • Bài 14. CÁC KĨ THUẬT PHỤ TRỢ cần biết khi giải BÀI TOÁN HÀM SỐ
 • Bài 15. Góc nhìn đa chiều và tính tối ưu khi giải quyết BÀI TOÁN HÀM SỐ BẤT KÌ
 • Bài 16. Tiếp cận và chinh phục CÂU HỎI VẬN DỤNG CAO (Dạng câu hỏi hay, lạ, khó, thực tiễn…)
 • Bài 17. Giải nhanh các bài toán cực trị chứa trị tuyệt đối
 • Bài 18. Tiếp cận các bài toán về hàm hợp
 • Bài 19. Dùng hàm hợp để giải PT BPT

2. Chuyên đề Hình học không gian cổ điển

 • Bài 1: Làm chủ kiến thức ĐỊNH TÍNH VỀ KHỐI ĐA DIỆN qua sơ đồ tư duy
 • Bài 2: Giải quyết nhanh BÀI TOÁN KHOẢNG CÁCH qua các MÔ HÌNH (P1)
 • Bài 2: Giải quyết nhanh BÀI TOÁN KHOẢNG CÁCH qua các MÔ HÌNH (P2)
 • Bài 3: Cách tiếp cận BÀI TOÁN VỀ GÓC
 • Bài 4: Phương pháp giải bài toán THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN qua cách tiếp cận trực tiếp
 • Bài 5: Phương pháp giải bài toán THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN qua cách tiếp cận gián tiếp.
 • Bài 6: Cách giải nhanh các bài toán ĐỊNH LƯỢNG VỀ HÌNH – KHỐI TRÒN XOAY
 • Bài 7: Sơ đồ tư duy – MÔ HÌNH giải gọn BÀI TOÁN TÂM, BÁN KÍNH MẶT CẦU NGOẠI TIẾP
 • Bài 8: Tự tin làm chủ CÂU HỎI VẬN DỤNG CAO (Dạng câu hỏi hay, lạ, khó, thực tiễn…)

Chương trình học từ tháng 9/2018

Hoàn thành xong chương Hàm số và chuyên đề Hình học không gian cổ điển thì thời điểm thích hợp nhất để teen 2k1 bắt đầu học chuyên đề Lũy thừa – Mũ – Logarit là từ tháng 9/2018. Ngoài ra, bạn cũng nên dành thời gian để học những bài mở đầu của chuyên đề Tích phân và ứng dụng. Các bài học cụ thể là:

1. Chuyên đề Lũy thừa – Mũ – Logarit

 • Bài 1. Tiếp cận HÀM LŨY THỪA – MŨ – LOGARIT bằng việc xâu chuỗi kiến thức nền tảng qua sơ đồ tư duy
 • Bài 2: Các dạng toán về HÀM LŨY THỪA – MŨ – LOGARIT và cách tiếp cận
 • Bài 3: Đọc nhanh ĐỒ THỊ HÀM LŨY THỪA – MŨ – LOGARIT và cách giải quyết gọn bài toán SẮP THỨ TỰ
 • Bài 4: Cách phản xạ và giải nhanh BÀI TOÁN PT – BPT MŨ LÔGARIT qua sơ đồ tư duy P1
 • Bài 4: Cách phản xạ và giải nhanh BÀI TOÁN PT – BPT MŨ LÔGARIT qua sơ đồ tư duy P2
 • Bài 5: Giải nhanh BÀI TOÁN PT – BPT MŨ LÔGARIT CHỨA THAM SỐ
 • Bài 6: Tiếp cận BÀI TOÁN LÃI KÉP và CÁC BÀI TOÁN THỰC TẾ KHÁC qua các mô hình 1
 • Bài 6: Tiếp cận BÀI TOÁN LÃI KÉP và CÁC BÀI TOÁN THỰC TẾ KHÁC qua các mô hình 2
 • Bài 6: Tiếp cận BÀI TOÁN LÃI KÉP và CÁC BÀI TOÁN THỰC TẾ KHÁC qua các mô hình 3

2. Chuyên đề Tích phân và ứng dụng

 • Bài 1: Những góc nhìn đầy đủ về NGUYÊN HÀM P1
 • Bài 1: Những góc nhìn đầy đủ về NGUYÊN HÀM P2
 • Bài 1: Những góc nhìn đầy đủ về NGUYÊN HÀM P3

Chương trình học từ tháng 10/2018

Từ tháng 10/2018, teen 2k1 phải hoàn thành nốt kiến thức của chuyên đề Tích phân và ứng dụng, đồng thời các bạn cũng nên học các bài đầu tiên của chuyên đề Hình học giải tích Oxyz.

1. Chuyên đề Tích phân và ứng dụng (tiếp)

 • Bài 1: Những góc nhìn đầy đủ về NGUYÊN HÀM P1
 • Bài 1: Những góc nhìn đầy đủ về NGUYÊN HÀM P2
 • Bài 1: Những góc nhìn đầy đủ về NGUYÊN HÀM P3
 • Bài 2: Cách tiếp cận và ứng biến nhanh khi GIẢI BÀI TOÁN TÍCH PHÂN (P1)
 • Bài 2: Cách tiếp cận và ứng biến nhanh khi GIẢI BÀI TOÁN TÍCH PHÂN P2)
 • Bài 2: Cách tiếp cận và ứng biến nhanh khi GIẢI BÀI TOÁN TÍCH PHÂN (P3)
 • Bài 3: Sơ đồ tư duy giải bài toán ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN TÍNH DIỆN TÍCH – THỂ TÍCH
 • Bài 3: Sơ đồ tư duy giải bài toán ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN TÍNH DIỆN TÍCH – THỂ TÍCH P2
 • Bài 4: NHỮNG DẠNG TOÁN “KHẮC CHẾ” CASIO và cách giải quyết
 • Bài 5: “Kĩ thuật chọn hàm” cho các bài toán TÍCH PHÂN KHÓ qua đặc trưng hàm
 • Bài 6: Tự tin làm chủ CÁC DẠNG TOÁN TÍCH PHÂN TRONG THỰC TIỄN

2. Chuyên đề Hình học giải tích Oxyz

 • Bài 1: Những góc nhìn đầy đủ về NGUYÊN HÀM P1
 • Bài 1: Những góc nhìn đầy đủ về NGUYÊN HÀM P2
 • Bài 1: Những góc nhìn đầy đủ về NGUYÊN HÀM P3
 • Bài 2: Cách tiếp cận và ứng biến nhanh khi GIẢI BÀI TOÁN TÍCH PHÂN (P1)
 • Bài 2: Cách tiếp cận và ứng biến nhanh khi GIẢI BÀI TOÁN TÍCH PHÂN P2)
 • Bài 2: Cách tiếp cận và ứng biến nhanh khi GIẢI BÀI TOÁN TÍCH PHÂN (P3)
 • Bài 3: Sơ đồ tư duy giải bài toán ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN TÍNH DIỆN TÍCH – THỂ TÍCH
 • Bài 3: Sơ đồ tư duy giải bài toán ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN TÍNH DIỆN TÍCH – THỂ TÍCH P2
 • Bài 4: NHỮNG DẠNG TOÁN “KHẮC CHẾ” CASIO và cách giải quyết
 • Bài 5: “Kĩ thuật chọn hàm” cho các bài toán TÍCH PHÂN KHÓ qua đặc trưng hàm
 • Bài 6: Tự tin làm chủ CÁC DẠNG TOÁN TÍCH PHÂN TRONG THỰC TIỄN

Chương trình học từ tháng 11/2018

Từ tháng 11/2018 teen 2k1 phải tích lũy kiến thức của chuyên đề giải tích Oxyz kết hợp với việc học chuyên đề Số phức. Hệ thống bài học cụ thể là:

1. Chuyên đề Hình học giải tích Oxyz (tiếp)

 • Bài 2: CÁCH CẮT NGHĨA DỮ KIỆN – yếu tố tiền đề giải quyết các lớp câu hỏi hình học OXYZ P2
 • Bài 3: Sơ đồ tư duy – cách tư duy hiệu quả với bài toán VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI P1
 • Bài 3: Sơ đồ tư duy – cách tư duy hiệu quả với bài toán VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI P2
 • Bài 4: Hai bài toán gốc giải BÀI TOÁN TÌM ĐIỂM
 • Bài 5: Tiếp cận bài toán VIẾT PHƯƠNG MẶT PHẲNG theo góc nhìn của người ra đề và kết hợp sơ đồ tư duy
 • Bài 6: Tiếp cận bài toán VIẾT PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG theo góc nhìn của người ra đề và kết hợp sơ đồ tư duy
 • Bài 7: Tiếp cận bài toán VIẾT PHƯƠNG TRÌNH MẶT CẦU theo góc nhìn của người ra đề và kết hợp sơ đồ tư duy
 • Bài 8: Yếu tố bất biến và cách tư duy đặc biệt để giải BÀI TOÁN CỰC TRỊ HÌNH HỌC OXYZ

2. Chuyên đề Số phức

 • Bài 1: Dạng đại số của số phức
 • Bài 2. Dạng hình học của số phức
 • Bài 3. Giải phương trình trên tập số phức
 • Bài 4: Phương pháp hình học giải nhanh BÀI TOÁN MIN – MAX VỀ SỐ PHỨC
 • Bài 5: Tư duy tối ưu với các bài toán VẬN DỤNG CAO (hay, lạ, khó…)
 • Bài 6. Thủ thuật giải nhanh và các kĩ năng sử dụng Casio.

Chương trình học từ tháng 12/2018

Từ tháng 12/2018, teen 2k1 nên cố gắng hoàn thành hết các chuyên đề trọng tâm của cả lớp 11 và lớp 12, bao gồm:

1. Chuyên đề Lượng giác

 • Bài 1: Phương pháp giải nhanh các dạng toán về hàm số lượng giác
 • Bài 2: Phương pháp giải nhanh các DẠNG PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC
 • Bài 3: Xử lí gọn các bài toán LƯỢNG GIÁC CHỨA THAM SỐ

2. Chuyên đề Tổ hợp – Xác suất – Nhị thức Newton

 • Bài 1: QUY TẮC ĐẾM và cách sử dụng các CÔNG THỨC ĐẾM NHANH
 • Bài 2: Phương pháp giải nhanh các bài toán “XẾP VỊ TRÍ”
 • Bài 3: Phương pháp giải nhanh các bài toán “TÌM SỐ”
 • Bài 4: Phương pháp giải nhanh các bài toán “CHỌN – RÚT – PHÂN CHIA”
 • Bài 5: Phương pháp giải nhanh các bài toán có “YẾU TỐ HÌNH HỌC”
 • Bài 6: Phương pháp giải BÀI TOÁN XÁC SUẤT QUA SƠ ĐỒ TƯ DUY
 • Bài 7: NHỊ THỨC NIUTƠN và cách giải nhanh các dạng toán thường gặp
 • Bài 8: Các bài toán VẬN DỤNG CAO (tổng hợp, hay, khó …)

3. Chuyên đề Kiến thức đặc thù chương trình Toán 11

 • Bài 1: KIẾN THỨC NÊN về DÃY SỐ – CẤP SỐ CỘNG – CẤP SỐ NHÂN qua sơ đồ tư duy.
 • Bài 2: Tổng quan về PHÉP BIẾN HÌNH trong mặt phẳng qua sơ đồ tư duy.
 • Bài 3. Phương pháp TÌM ẢNH nhanh qua các phép biến hình.
 • Bài 4. Cách xác định và các bài toán liên quan tới THIẾT DIỆN.
 • Bài 5. Cách giải nhanh bài toán GIỚI HẠN và tính LIÊN TỤC của hàm số.

Toàn bộ chương trình học trên đây nằm trong giai đoạn Ôn luyện toàn diện của lộ trình luyện thi THPTQG 2019 môn Toán. Hai giai đoạn tiếp theo là Luyện mọi dạng bài (bắt đầu từ tháng 1/2019) và Ôn luyện chọn lọc (bắt đầu từ tháng 4/2019).

Trong đề cương môn học này chưa có phần kiến thức lớp 10 vì thầy Nguyễn Thanh Tùng sẽ bổ sung sau khi Bộ công bố đề minh họa 2019 để đảm bảo tính cập nhật và sát sườn với đề thi thật. Teen 2k1 nào muốn luyện thi môn Toán với thầy Nguyễn Thanh Tùng thì đăng ký TẠI ĐÂY nhé!