Bộ câu hỏi Trắc nghiệm Lịch sử 12 năm 2023 (Có đáp án)

0

Dưới đây, ,BUTBI đã biên soạn một bộ câu hỏi Trắc nghiệm Lịch sử 12 năm 2023 gửi các bạn thí sinh đang chuẩn bị bước vào kỳ thi đại học. Kiến thức trong bộ câu hỏi bên dưới phủ rộng trong mọi chương của lịch sử 12, các bạn có thể tự tin sử dụng để ôn luyện nhé!

Bài viết tham khảo thêm:

Trọn bộ tài liệu ôn thi Lịch sử THPT Quốc gia

I. Trắc nghiệm Lịch sử lớp 12 năm 2023

Câu 1: Thành tựu nào của cuộc cách mạng khoa học – kỹ thuật hiện đại mà luôn tiềm ẩn những dấu hiệu bất ổn cho tình hình an ninh của thế giới?

A)Chế tạo được ra vũ khí hạt nhân

B)Tìm ra bản đồ của gen người

C)Chế tạo ra những loại tàu vũ trụ

D)Chế tạo ra internet và máy tính, điện tử

Đáp án:

Đáp án cần chọn là: A

Câu 2: Tại sao cuộc cách mạng khoa học – kỹ thuật lại có thể dẫn đến sự dịch chuyển trong lao động chuyển sang nhóm ngành dịch vụ?

A)Do nhu cầu của con người cùng với sự phát triển của hệ thống máy tự động

B)Do dân số thế giới không ngừng tăng lên

C)Do nhu cầu về sản phẩm đến từ công – nông nghiệp đã bị bão hòa

D)Do lao động ở trong công – nông nghiệp là quá nhiều

Đáp án:

Đáp án cần chọn là: A

Câu 3: Điểm giống nhau giữa cuộc cách mạng khoa học- kỹ thuật hiện đại với cả cuộc cách mạng công nghiệp ở khoảng thế kỉ XVIII – XIX là:

A)Khoa học đều là lực lượng sản xuất trực tiếp

B)Đều giải quyết những đòi hỏi trong quá trình sản xuất và đời sống để đáp ứng được nhu cầu con người

C)Đều khởi đầu ở đất Mỹ

D)Đều khởi đầu từ những nhóm ngành công nghiệp nhẹ

Đáp án:

Đáp án cần chọn là: B

Câu 4: Những phát minh của cuộc cách mạng công nghiệp thế kỉ XVIII – XIX có điểm gì khác so với cách mạng khoa học kĩ thuật hiện đại?

A)Mọi phát minh đều đã được bắt nguồn từ nhu cầu của chiến tranh

B)Mọi phát minh kỹ thuật đều đã được bắt nguồn từ những nghiên cứu khoa học

C)Mọi phát minh kỹ thuật đều đã được bắt nguồn từ thực tiễn trong sản xuất

D)Mọi phát minh kỹ thuật đều đã được bắt nguồn từ những đòi hỏi cuộc sống

Đáp án:

Đáp án cần chọn là: C

Câu 5: Cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật hiện đại đã có tác động như thế nào lên công cuộc đổi mới của nước Việt Nam hiện nay?

A)Đưa nước Việt Nam ta trở thành một đất nước công nghiệp hiện đại

B)Thúc đẩy quá trình chuyển biến đang từ một đất nước nông nghiệp chuyển thành dịch vụ

C)Đẩy mạnh quá trình chuyển dịch lao động đang từ nông nghiệp chuyển sang dịch vụ

D)Tạo ra thách thức cũng như thời cơ cho Việt Nam

Đáp án:

Đáp án cần chọn là: D

Câu 6: Đâu không phải là lý do để nêu lên khẳng định: “Toàn cầu hóa là một xu thế phát triển theo cách khách quan, một thực tế không thể nào đảo ngược”?

A)Bởi do sự nảy sinh của những vấn đề toàn cầu

B)Bởi do sự phát triển của lực lượng sản xuất dưới sự ảnh hưởng của cuộc cách mạng khoa học – Kỹ thuật

C)Bởi do nhu cầu hợp tác giữa những quốc gia trên toàn thế giới

D)Bởi do sự sụp đổ nhanh chóng của hệ thống xã hội chủ nghĩa

Đáp án:

Đáp án cần chọn là: D

Câu 7: Ý nào ở bên dưới đây không phải là thách thức mà những đất nước đang phát triển cần phải đối mặt trước xu thế toàn cầu hóa của toàn thế thế giới?

A)Nguy cơ tụt hậu

B)Nguy cơ đánh mất đi bản sắc của dân tộc

C)Sử dụng kém hiệu quả những nguồn vốn

D)Sự bất bình đẳng ở trong mối quan hệ quốc tế

Đáp án:

Đáp án cần chọn là: C

Câu 8: Theo anh (chị) thì cơ hội lớn nhất mà xu thế toàn cầu hóa đem lại cho đất nước Việt Nam là gì?

A)Tranh thủ được nguồn vốn

B)Chuyển giao về khoa học – kỹ thuật

C)Mở rộng thị trường

D)Rút ngắn đi được khoảng cách với những đất nước phát triển

Đáp án:

Đáp án cần chọn là: D

Câu 9: Trong xu thế toàn cầu hóa, thời cơ chủ yếu của đất nước Việt Nam là

A)Tiếp thu được những kinh nghiệm quản lý tiên tiến từ những đất nước phát triển.

B)Thu hút được rất nhiều nguồn viện trợ không hoàn lại từ đất nước ngoài.

C)Nhập khẩu nhiều loại hàng hóa với giá thấp.

D)Thu hẹp được khoảng cách giàu nghèo trong xã hội.

Đáp án:

Đáp án cần chọn là: A

Câu 10: Đứng trước xu thế toàn cầu hóa, theo anh (chị) thì nước Việt Nam ta không cần phải làm gì để nắm bắt được thời cơ, vượt qua thách thức trong quãng thời gian tới?

A)Mở cửa hội nhập, học hỏi kiến thức khoa học công nghệ, học hỏi kinh nghiệm quản lý và thu hút vốn

B)Nâng cao được vấn đề bảo vệ an ninh quốc gia

C)Giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc

D)Tiếp tục hiện hành cơ chế quan liêu,bao cấp, tập trung

Đáp án:

Đáp án cần chọn là: D

Câu 11: Đâu không phải lý do để khẳng định rằng phong trào giải phóng dân tộc sau chiến tranh thế giới lần thứ II góp phần thay đổi bản đồ chính trị toàn thế giới?

A)Làm sụp đổ đi hệ thống thuộc địa của phe chủ nghĩa thực dân

B)Dẫn tới việc những quốc gia độc lập được ra đời, tham gia tích cực những hoạt động của thế giới

C)Dẫn tới việc hai hệ thống xã hội đối lập với nhau được ra đời

D)Góp phần khiến cho xói mòn, sụp đổ trật tự giữa 2 cực Ianta

Đáp án:

Đáp án cần chọn là: C

Câu 12: Quá trình hình thành và quá trình mở rộng của hệ thống xã hội chủ nghĩa sau cuộc chiến tranh thế giới lần thứ II không mang tới tác động trong quan hệ quốc tế?

A)Dẫn tới sự hình thành của hai hệ thống đối lập trên toàn thế giới

B)Làm đảo lộn hoàn toàn chiến lược toàn cầu của nước Mỹ

C)Thúc đẩy việc giải quyết mối quan hệ quốc tế đi theo chiều hướng tiến bộ hơn

D)Thúc đẩy sự hình thành trật tự của toàn thế giới mới theo chiều hướng đa cực

Đáp án:

Đáp án cần chọn là: D

Câu 13: Nguyên nhân chủ yếu đã thúc đẩy được sự phát triển của phong trào giải phóng dân tộc sau cuộc chiến tranh thế giới lần thứ II?

A)Sự suy yếu của những nước đế quốc chủ nghĩa phía phương Tây.

B)Sự lớn mạnh và ý thức độc lập của những lực lượng dân tộc.

C)Thắng lợi của bên phe Đồng minh trong cuộc chiến chống lại bọn phát xít.

D)Hệ thống xã hội chủ nghĩa được hình thành và ngày một phát triển.

Đáp án:

Đáp án cần chọn là: B

Câu 14: Tại sao việc đầu tư vào phát triển khoa học – kỹ thuật được xem như là một trong những nhân tố hàng đầu thúc đẩy được sự phát triển của những đất nước tư bản sau cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai?

A)Bởi vì những đất nước tư bản đều là những nước nghèo nàn về tài nguyên.

B)Bởi vì khoa học kỹ thuật là nhân tố trọng yếu đảm bảo cho sự phát triển bền vững, lâu dài

C)Bởi vì nhu cầu của thị trường nội địa là vô cùng lớn

D)Bởi vì những đất nước tư bản có nguồn tài nguyên thô và đang cần được sơ chế từ thuộc địa lớn

Đáp án:

Đáp án cần chọn là: B

Câu 15: Nhận xét nào bên dưới đây không đánh giá đúng được tác động của phong trào giải phóng dân tộc đến với hệ quốc tế?

A)Góp phần gây ra xói mòn và tan rã trật tự của thế giới giữa hai cực Ianta

B)Làm sụp đổ được hệ thống thuộc địa của phe chủ nghĩa thực dân

C)Làm biến đổi bản đồ chính trị của toàn thế giới, hướng tới việc thiết lập một trật tự mới công bằng hơn

D)Thúc đẩy những đất nước tư bản hòa hoãn với những đất nước xã hội chủ nghĩa

Đáp án:

Đáp án cần chọn là: D

Câu 16: Từ nửa sau của thế kỉ XX, quan hệ quốc tế đã được mở rộng và đa dạng không xuất phát từ nguyên nhân nào bên dưới đây?

A)Sự tham gia tích cực của những nước Á, Phi, Mỹ Latinh vào những hoạt động quốc tế

B)Quy mô toàn cầu của những hoạt động kinh tế – tài chính – chính trị

C)Xu thế đa cực dần được xác lập ở trong quan hệ quốc tế

D)Tác động của cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật

Đáp án:

Đáp án cần chọn là: C

Câu 17: Điểm khác biệt cơ bản nhất giữa trật tự của hai cực Ianta so với trật tự Vecxai – Oasinhtơn là gì?

A)Sự phân tuyến triệt để

B)Không dẫn đến một cuộc chiến tranh mới

C)Hai cực chỉ đối đầu ở trong lĩnh vực quân sự

D)Sự phân chia về phạm vi ảnh hưởng được tiến hành ở trên toàn thế giới

Đáp án:

Đáp án cần chọn là: A

Câu 18: Ưu điểm nổi bật nào của chủ nghĩa tư bản mà nước Việt Nam có thể vận dụng trong công cuộc Đổi mới đất nước như hiện nay?

A)Khả năng sử dụng, khả năng khai thác hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên

B)Khả năng thích ứng và khả năng tự điều chỉnh cho phù hợp với tình hình

C)Khả năng tập trung và khả năng sử dụng hiệu quả nguồn vốn

D)Khả năng phát triển phần mềm để có thể xuất khẩu

Đáp án:

Đáp án cần chọn là: A

Câu 19: Đâu không phải là điểm tương đồng ở giữa hai cuộc tổng tuyển cử bầu Quốc hội hôm 6-1-1946 và hôm 25-4-1976?

A)Đều nhắm tới lật đổ chính quyền cũ ở địa phương

B)Đều là những cuộc vận động chính trị để làm thất bại được âm mưu lật đổ, chia rẽ của phe kẻ thù 

C)Đều tạo được cơ sở pháp lý và nâng cao vị thế của đất nước Việt Nam trên trường quốc tế 

D)Đều đã diễn ra sau một quãng thời gian rất dài đất nước bị chia cắt

Đáp án:

Đáp án cần chọn là: A

Câu 20: Kỳ họp Quốc hội khóa thứ VI đầu tiên (vào năm 1976) và Quốc Hội khóa thứ I  (vào năm 1946) đều được đưa đến quyết định nào bên dưới đây?

A)Thông qua danh sách của chính phủ Liên Hiệp kháng chiến 

B)Bầu ra Ban dự thảo hiến pháp

C)Thống nhất trong: tên nước, quốc ca, quốc kỳ

D)Thành lập nên Quân đội Quốc gia Việt Nam

Đáp án:

Đáp án cần chọn là: B

Câu 21: Công cuộc đổi mới cải tổ của Liên Xô (kể từ năm 1983) với cải cách mở cửa của nước Trung Quốc (kể từ năm 1978) và đổi mới ở nước Việt Nam ta (kể từ năm 1986) không chịu tác động của nhân tố nào dưới đây?

A)Xu thế toàn cầu hóa cùng với cách mạng khoa học kĩ thuật

B)Cuộc khủng hoảng dầu mỏ từ năm 1973 

C)Sự trỗi dậy của chủ nghĩa khủng bố

D)Sự trì trệ, khủng hoảng của riêng mỗi nước

Đáp án: 

Đáp án cần chọn là: C

Câu 22: Việt Nam đã vận dụng được những mô hình nào từ chính sách kinh tế mới (NEP) của Liên Xô vào trong công cuộc đổi mới ở trong nước?

A)Kinh tế hàng hóa nhiều thành phần có thêm sự điều tiết của Nhà nước

B)Kinh tế thị trường và có thêm sự tham gia của nhà nước trong những hoạt động kinh doanh

C)Kinh tế nhiều thành phần được vận hành dựa theo quy luật của thị trường

D)Kinh tế bao cấp

Đáp án:

Đáp án cần chọn là: A

Câu 23: Nguyên nhân chủ yếu quyết định nên việc Đảng Cộng sản Việt Nam ta xác định đổi mới nền kinh tế là trọng tâm của đường lối đổi mới kể từ năm 1986 là gì?

A)Vì nguồn gốc của cuộc khủng hoảng là vì mô hình kinh tế không còn phù hợp

B)Vì cải cách chính trị có thể gây ảnh hưởng tới quyền lực của Đảng

C)Vì nguyện vọng của quần chúng chính là cải cách về kinh tế

D)Vì những thế lực thù địch chỉ tập trung mũi nhọn vào tấn công tới nền kinh tế

Đáp án:

Đáp án cần chọn là: A

Câu 24: Mở cửa hội nhập với toàn thế giới, nước Việt Nam ta có thể đón nhận được những cơ hội nào từ bên ngoài?

A)Tranh thủ được nguồn vốn và khoa học kỹ thuật

B)Xây dựng được cơ cấu nền kinh tế mới hợp lý

C)Tham gia vào những liên minh quân sự để có thể tăng cường khả năng phòng thủ

D)Xây dựng nên một nền chính trị dân chủ theo mô hình của phương Tây

Đáp án:

Đáp án cần chọn là: A

Câu 25: Gia nhập sân chơi quốc tế, nước Việt Nam ta không phải đối mặt với thách thức nào bên dưới đây?

A)Nguy cơ bị đánh mất bản sắc truyền thống dân tộc

B)Sự cạnh tranh quyết liệt ở giữa những nền kinh tế cùng với nguy cơ tụt hậu

C)Nguy cơ bị xâm phạm đến chủ quyền của dân tộc

D)Khó khăn ở trong vấn đề về giáo dục, nâng cao được dân trí

Đáp án:

Đáp án cần chọn là: D

Câu 26: Đâu không phải là nguyên nhân dẫn đến sự xuất hiện của xu thế hòa hoãn Đông – Tây kể từ những năm đầu 70 của thế kỉ XX?

A)Do những vấn đề toàn cầu đòi hỏi nhiều nước phải chung tay để giải quyết

B)Do Tây Âu và Nhật Bản vươn lên trở thành đối thủ của nước Mỹ

C)Do sự phát triển của phong trào giải phóng toàn dân tộc

D)Do sự suy giảm thế và lực của Mỹ và Liên Xô

Đáp án:

Đáp án cần chọn là: C

Câu 27: Lý do chính khiến cho Mỹ và Liên Xô đồng ý chấm dứt cuộc chiến tranh lạnh là gì?

A)Tác động của cuộc cách mạng khoa học – kỹ thuật cùng với xu thế toàn cầu hóa

B)Sự suy giảm thế và lực của Mỹ và Liên Xô

C)Sự phát triển của phong trào cách mạng toàn thế giới

D)Sự vươn lên cạnh tranh với nước Mỹ của Nhật Bản và Tây Âu

Đáp án:

Đáp án cần chọn là: B

Câu 28: Điểm khác biệt ở giữa hai cuộc chiến tranh thế giới trong thế kỉ XX và cuộc chiến tranh lạnh đó là gì?

A)diễn ra ở trên mọi lĩnh vực, ngoại trừ xung đột trực tiếp giữa nước Mỹ và Liên Xô

B)khiến cho toàn thế giới luôn trong tình trạng đối đầu, vô cùng căng thẳng.

C)gây ra rất nhiều hậu quả nặng nề cho nhân loại.

D)chỉ diễn ra ở trên mặt trận quân sự.

Đáp án:

Đáp án cần chọn là: A

Câu 29: Mối quan hệ giữa những nước Đông Nam Á có sự biến đổi kể từ năm 1991 chủ yếu là bởi vì nguyên nhân nào?

A)Tác động của cách mạng khoa học kỹ thuật cùng với xu thế toàn cầu hóa

B)Chiến tranh lạnh thật sự đã hoàn toàn chấm dứt, vấn đề Campuchia đã được giải quyết

C)Tham vọng thiết lập trật tự thế giới đơn cực của bọn Mỹ

D)Xu hướng thiết lập lại trật tự thế giới đa cực

Đáp án:

Đáp án cần chọn là: B

Câu 30: Sự Chấm dứt chiến tranh lạnh đã tác động như thế nào đến với tình hình của Đông Nam Á?

A)Tạo điều kiện cho tổ chức ASEAN chiêu mộ thêm thành viên.

B)Tạo điều kiện cho những nước ở Đông Nam Á giành lại nền độc lập.

C)Tạo điều kiện cho nước Việt Nam ta rút hết quân khỏi nước Campuchia.

D)Tạo điều kiện cho nước Việt Nam ta kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ.

Đáp án:

Đáp án cần chọn là: A

Câu 31: Điền từ còn thiếu vào chỗ trống “Trên thế giới này không có đồng minh vĩnh viễn cũng không có kẻ thù vĩnh viễn chỉ có…mới là vĩnh viễn” – Thủ tướng Anh Churchill.

A)Chủ quyền dân tộc

B)Lợi ích kinh tế

C)Sức mạnh quân sự

D)Lợi ích quốc gia

Đáp án:

Đáp án cần chọn là: D

Câu 32: Đâu không phải là lý do khiến cho tình hình của toàn thế giới luôn tiềm ẩn những dấu hiệu bất ổn sau khi cuộc chiến tranh lạnh đã hoàn toàn chấm dứt?

A)Mâu thuẫn về sắc tộc và tôn giáo

B)Tranh chấp lãnh thổ ở giữa nhiều quốc gia và va chạm trong quyền lợi giữa những nước lớn

C)Sự tồn tại trong hệ thống xã hội chủ nghĩa

D)Chủ nghĩa khủng bố

Đáp án:

Đáp án cần chọn là: C

Câu 33: Xu thế chủ đạo của thế giới sau cuộc chiến tranh lạnh đã có tác động như thế nào lên hướng giải quyết của nước Việt Nam ta ở cuộc tranh chấp giành lại biển Đông?

A)giải quyết những tranh chấp bằng biện pháp hòa bình.

B)giải quyết những tranh chấp bằng biện pháp quân sự.

C)giải quyết những tranh chấp bằng việc lợi dụng mâu thuẫn giữa những nước lớn.

D)giải quyết những tranh chấp bằng biện pháp liên minh chính trị cùng với các nước.

Đáp án:

Đáp án cần chọn là: A

Câu 34: Trước những xu thế phát triển của thế giới sau Chiến tranh lạnh, theo anh (chị) chiến lược hàng đầu mà nước Việt Nam ta cần thực hiện trong thời gian tới là gì?

A)Tập trung ổn định tình hình chính trị.

B)Tập trung phát triển kinh tế.

C)Giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

D)Mở rộng quan hệ ngoại giao.

Đáp án:

Đáp án cần chọn là: B

Câu 35: Xu thế phát triển của toàn thế giới sau cuộc chiến tranh lạnh không đặt ra nhiều thách thức nào sau đây đối với công cuộc đổi mới của nước Việt Nam ta hiện nay?

A)Sự tụt hậu nếu không thể nắm bắt được thời cơ

B)Giải quyết hài hòa quan hệ với những nước lớn

C)Sự cạnh tranh quyết liệt với các nền kinh tế lớn

D)Nguồn vốn nước ngoài đang còn bị hạn chế

Đáp án:

Đáp án cần chọn là: D

Câu 36: Nhận định phản ánh đầy đủ mối quan hệ quốc tế ở trong nửa sau của thế kỉ XX là:

A)Quy mô toàn cầu của những hoạt động tài chính, chính trị, kinh tế của nhiều quốc gia và nhiều tổ chức quốc tế.

B)Các quan hệ quốc tế được đa dạng hóa và mở rộng thêm, các quốc gia cùng tồn tại trong hòa bình, vừa đấu tranh và vừa hợp tác..

C)Sự tham gia của những nước Á, Phi, Mỹ Latinh mới giành lại được độc lập vào những hoạt động chính trị quốc tế.

D)Sự phát triển như vũ bão của những cách mạng khoa học – kỹ thuật hiện đại đã tác động mạnh đến quan hệ giữa nhiều nước..

Đáp án:

Đáp án cần chọn là: B

Câu 37: Nét đặc trưng cơ bản của đời sống chính trị thế giới từ sau Chiến tranh thế giới lần thứ II đến những năm 90 của thế kỉ XX là gì?

A)Sự ra đời của những tổ chức liên kết kinh tế, tài chính, thương mại trong khu vực và quốc tế. 

B)Phong trào giải phóng dân tộc phát triển mạnh mẽ và đã đưa tới sự ra đời của hơn 100 quốc gia độc lập.

C)Cuộc cách mạng khoa học – công nghệ diễn ra với nhịp điệu, quy mô và nội dung chưa từng thấy.

D)Sự đối đầu gay gắt giữa hai siêu cường quốc, hai phe mà đỉnh cao ở đây chính là tình trạng chiến tranh lạnh kéo dài.

Đáp án:

Đáp án cần chọn là: D

Câu 38: Phong trào đấu tranh chính trị ở đô thị trong chiến lược chiến tranh cục bộ (từ 1965 – 1968) có điểm gì mới so với cuộc chiến tranh đặc biệt (từ 1961 – 1965)

A)Mục tiêu đấu tranh đòi bọn Mỹ rút quân về nước

B)Sự tham gia đông đảo của tín đồ Phật tử cùng với đội quân “tóc dài”.

C)Yêu cầu chính quyền Sài Gòn mở rộng thêm những quyền tự do dân chủ

D)Yêu cầu phải tiến hành bầu cử lại được chính phủ mới

Đáp án:

Đáp án cần chọn là: A

Câu 39: Nguyên nhân chủ yếu khiến cho chính phủ Mỹ chấp nhận xuống thang chiến tranh, ngồi đàm phán về vấn đề của nước Việt Nam ta trong năm 1968 là gì?

A)Do nội bộ nước Mỹ rối loạn, phong trào phản chiến diễn biến lên cao

B)Do Mỹ cần phải tập trung nhiều lực lượng để lật đổ được phe Đông Âu

C)Do ngân sách của Mỹ không có đủ khả năng để chi cho chiến tranh

D)Do quân đội Sài Gòn đã đủ khả năng để có thể tự đứng vững trên chiến trường

Đáp án:

Đáp án cần chọn là: A

Câu 40: Sự khác biệt cơ bản về hình thức tác chiến trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân Mậu Thân vào năm 1968 với những chiến dịch quân sự trước đó của phe quân Giải phóng là gì?

A)Diễn ra hàng loạt và đồng thời trên những đô thị miền Nam

B)Tranh thủ thời cơ thuận lợi để quần chúng có thể nổi dậy giành được thắng lợi

C)Kết hợp giữa cuộc tiến công quân sự của lực lượng vũ trang cùng với cuộc nổi dậy của quần chúng

D)Lực lượng vũ trang  tác chiến độc lập lần đầu theo kiểu chiến tranh quy ước

Đáp án:

Đáp án cần chọn là: C

Câu 41: Chiến lược “chiến tranh cục bộ” cùng với “chiến tranh đặc biệt” đều được diễn ra trong hoàn cảnh

A)Mỹ – Ngụy giành lại ưu thế nơi chiến trường.

B)Mỹ – Ngụy gặp phải thất bại.

C)Hoàn thành được một nhiệm vụ bình định miền Nam.

D)Đánh phá miền Bắc.

Đáp án:

Đáp án cần chọn là: B

Câu 42:   Nội dung nào bên dưới đây không phản ánh đúng được vai trò của phía miền Bắc trong cuộc kháng chiến chống lại Mỹ giai đoạn từ năm 1965-1968?

A)Là hậu phương lớn mạnh vững chắc của tiền tuyến miền Nam

B)Là chiến trường trực tiếp để đánh Mỹ

C)Là cầu nối nối giữa cuộc kháng chiến chống quân Mỹ của nhân dân miền Nam cùng với phong trào cách mạng toàn thế giới

D)Thực hiện được nghĩa vụ quốc tế với nước bạn Campuchia và Lào

Đáp án:

Đáp án cần chọn là: D

Câu 43: Nhiệm vụ của miền Bắc Việt Nam ở trong giai đoạn từ năm 1965 – 1968 có điểm gì khác so với trong giai đoạn từ năm 1961 – 1965?

A)Xây dựng được cơ sở vật chất kỹ thuật của CNXH.

B)Chiến đấu chống lại chiến tranh phá hoại lần thứ II.

C)Vừa chiến đấu chống chiến tranh phá hoại và cũng  vừa sản xuất.

D)Chi viện cho miền Nam kháng chiến chống lại Mỹ.

Đáp án:

Đáp án cần chọn là: C

Câu 44: Những thắng lợi quân sự đã có ý nghĩa quyết định làm cho phá sản hoàn toàn được chiến lược “Chiến tranh cục bộ” và chiến lược “Chiến tranh đơn phương” của Mỹ ở miền Nam nước ta là

A)Chiến thắng Vạn Tường (tháng 8 – 1965) và cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân (năm 1968).

B)Phong trào Ấp Bắc (tháng 1 – 1963) và chiến thắng Vạn Tường (tháng 8 – 1965).

C)Chiến thắng hai mùa khô (giai đoạn từ 1965 – 1966, từ 1966 – 1967) và cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968.

D)Phong trào “Đồng khởi” (giai đoạn từ 1959 – 1960) và cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968.

Đáp án:

Đáp án cần chọn là: D

Câu 45: Sự kiện nào là dấu mốc, đánh dấu mối quan hệ Trung – Mỹ ấm lên trong thời kỳ xảy ra chiến tranh lạnh nhưng lại có tác động tiêu cực lên cuộc kháng chiến chống Mỹ của nước Việt Nam ta?

A)Hội nghị thượng đỉnh Xô – Mỹ diễn ra ở nước Trung Quốc vào năm 1972

B)Thủ tướng Chu Ân Lai sang thăm nước Mỹ vào năm 1972

C)Tổng thống Mỹ Ních-xơn sang thăm nước Trung Quốc vào năm 1972

D)Mỹ và Trung Quốc ký thông cáo Thượng Hải vào năm 1971

Đáp án:

Đáp án cần chọn là: C

Câu 46: Nhận xét nào bên dưới đây không đúng khi đánh giá về cuộc tiến công chiến lược vào năm 1972?

A)Là đợt tiến công quân sự to lớn nhất kể từ sau khi cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân (năm 1968)

B)Buộc Mỹ phải chấm dứt cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc và ký hiệp định Pari

C)Buộc Mỹ phải tuyên bố Mĩ hóa trở lại cuộc chiến tranh xâm lược

D)Quảng Trị chính là hướng tiến công chủ yếu ở trong năm 1972

Đáp án:

Đáp án cần chọn là: B

Câu 47: Theo anh (chị), Việt Nam hóa chiến tranh thì có phải là sự trở lại với hình thức tăng cường của cuộc chiến tranh đặc biệt hay không? Tại sao?

A)Không. Bởi vì đây chính là một bước leo thang mới của Mỹ sau cuộc chiến tranh cục bộ

B)Có. Bởi vì quân đội Sài Gòn cùng với quân đồng minh vẫn tiếp tục được sử dụng

C)Không. Bởi vì quy mô cuộc chiến tranh được lan rộng ra toàn Đông Dương

D)Có. Bởi vì nó tuy giống nhau ở bản chất nhưng đã được nâng lên trong quy mô, với mức độ ác liệt hơn

Đáp án:

Đáp án cần chọn là: D

Câu 48: Điểm khác nhau cơ bản giữa chiến lược của cuộc chiến tranh cục bộ (giai đoạn 1965 – 1968) với cuộc chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh (giai đoạn 1969 – 1973) là gì?

A)Quy mô chiến tranh

B)Lực lượng quân đội nòng cốt

C)Tính chất chiến tranh

D)Kết quả

Đáp án:

Đáp án cần chọn là: B

Câu 49: Thủ đoạn chủ yếu ở trong chiến lược “Chiến tranh cục bộ” so với các chiến lược chiến tranh tranh khác mà Mỹ tiến hành ở nước Việt Nam ta từ 1954 đến 1975 là:

A)Thủ đoạn ngoại giao & quân sự.

B)Thủ đoạn chính trị & quân sự.

C)Thủ đoạn quân sự.

D)Thủ đoạn quân sự & kinh tế.

Đáp án:

Đáp án cần chọn là: C

Câu 50: Điểm giống nhau về tính chất giữa cuộc chiến lược “Chiến tranh cục bộ” (giai đoạn 1965-1968) với cuộc chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” (giai đoạn 1969-1973) của nước Mỹ là gì?

A)Đều là những hình thức chiến tranh xâm lược thực dân kiểu mới.

B)Đều là những hình thức chiến tranh xâm lược thực dân theo kiểu cũ.

C)Đều là những hình thức chiến tranh xâm lược thuộc địa.

D)Đều là những hình thức chiến tranh xâm lược nhằm đặt ách cai trị.

Đáp án:

Đáp án cần chọn là: A

II. Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 12 ôn thi THPT Quốc gia năm 2023

Trên đây là bộ câu hỏi Trắc nghiệm lịch sử 12 năm 2023 mà BUTBI muốn gửi cho các bạn thí sinh chuẩn bị đến với kỳ thi đại học. Các bạn hãy chăm chỉ luyện đề, chỉ có vậy thì kiến thức mới được ghi nhớ kỹ, hơn nữa luyện đề còn giúp các bạn tìm ra lỗ hổng kiến thức của mình nữa. Chúc các bạn thật nhiều may mắn nhé!