Trọn bộ tài liệu ôn thi lịch sử THPT Quốc gia

0

Dưới đây là trọn bộ Tài liệu ôn thi Lịch sử THPT Quốc gia mà BUTBI đã biên soạn đầy đủ, kỹ lưỡng để gửi tới các bạn thí sinh chuẩn bị bước vào kỳ thi THPT (kỳ thi đại học) đầy thử thách. Các bạn hãy ghi nhớ những kiến thức có trong bài và áp dụng chúng vào bài thi của mình nhé!

Tham khảo trọn bộ tài liệu ôn thi Lịch sử thi THPT Quốc gia tại:

I. Trọn bộ đề cương ôn tập lịch sử lớp 12 cho thí sinh thi THPT Quốc gia

LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI TỪ NĂM 1945 ĐẾN NĂM 2000

Chương I: Sự Hình Thành Trật Tự Của Thế Giới Mới Sau Cuộc Chiến Tranh Thế Giới lần Thứ II (1945 – 1949)

 • Bài 1: Sự hình thành trật tự của thế giới mới sau cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai (từ 1945 – 1949)

Chương II: Liên Xô Và Những Nước Đông Âu (từ 1945 – 1991). Liên Bang Nga (từ 1991 – 2000)

 • Bài 2: Liên Xô và những nước Đông Âu (từ 1945 – 2000) Liên Bang Nga (từ 1991 – 2000)

Chương III: Những Nước Phi, Á và Mĩ Latinh (từ 1945 – 2000)

 • Bài 3: Những nước Đông Bắc Á
 • Bài 4: Những nước Ấn Độ và Đông Nam Á
 • Bài 5: Những nước Mĩ Latinh và Châu Phi

Chương IV: Nhật Bản. Tây Âu, Mỹ (từ 1945 – 2000)

 • Bài 6: Nước Mĩ
 • Bài 7: Tây Âu
 • Bài 8: Nhật Bản

Chương V: Quan Hệ Quốc Tế (từ 1945 – 2000)

 • Bài 9: Quan hệ quốc tế trong và sau thời kì chiến tranh lạnh

Chương VI: Cách mạng khoa học – công nghệ và xu thế toàn cầu hoá

 • Bài 10: Cách mạng khoa học-công nghệ và xu hướng toàn cầu hóa nửa sau thế kỉ XX
 • Bài 11: Tổng kết lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 cho đến năm 2000

LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 CHO ĐẾN NĂM 2000

Chương I: Việt Nam Từ Năm 1919 Cho Đến Năm 1930

 • Bài 12: Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam ta từ năm 1919 cho đến năm 1925
 • Bài 13: Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam ta từ năm 1925 cho đến năm 1930

Chương II: Việt Nam Từ Năm 1930 Cho Đến Năm 1945

 • Bài 14: Phong trào cách mạng trong khoảng 1930-1935
 • Bài 15: Phong trào dân chủ trong khoảng 1936-1939
 • Bài 16: Phong trào giải phóng dân tộc cùng với tổng khởi nghĩa tháng Tám (từ 1939-1945) Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời.

Chương III: Việt Nam từ năm 1945 đến năm 1954

 • Bài 17: Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa từ sau hôm 2-9-1945 đến trước hôm 19-12-1946.
 • Bài 18: Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống lại bọn thực dân Pháp (từ 1946-1950)
 • Bài 19: Bước phát triển của cuộc kháng chiến toàn quốc chống lại thực dân Pháp (từ 1951-1953)
 • Bài 20: Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp kết thúc (từ 1953-1954)

Chương IV: Việt Nam Từ Năm 1954 Cho Đến Năm 1975

 • Bài 21: Xây dựng xã hội chủ nghĩa ở phía miền Bắc, đấu tranh chống lại đế quốc Mỹ và chính quyền Sài Gòn ở phía miền Nam (từ 1954-1965)
 • Bài 22: Nhân dân hai miền trực tiếp chiến đấu chống lại đế quốc Mỹ xâm lược, nhân dân miền bắc vừa sản xuất vừa chiến đấu (từ 1965-1973)
 • Bài 23: Khôi phục và phát triển nền kinh tế-xã hội ở phía miền Bắc, giải phóng hoàn toàn nhân dân miền Nam (từ 1973-1975)

Chương V: Việt Nam Từ Năm 1975 Cho Đến Năm 2000

 • Bài 24: Việt Nam trong những năm đầu sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Đế quốc Mỹ, cứu nước năm 1975
 • Bài 25: Việt Nam xây dựng nền chủ nghĩa xã hội và đấu tranh bảo vệ tổ quốc (từ 1976-1986)
 • Bài 26: Đất nước trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (từ 1986-2000)
 • Bài 27: Tổng kết lịch sử Việt Nam từ năm 1919 cho đến năm 2000

II. Câu trả lời nhanh môn lịch sử lớp 12 dựa trên các từ khóa

Câu trả lời nhanh Lịch sử lớp 12 được chia làm Lịch sử Việt Nam Lịch sử Thế giới. Trong đó:

Lịch sử Việt Nam đã được chia thành 5 giai đoạn:

1/ Giai đoạn 1919 – 1930

2/ Giai đoạn 1930 – 1945

3/ Giai đoạn 1945 – 1954

4/ Giai đoạn 1954 – 1975

5/ Giai đoạn 1975 – 2000

Lịch sử Thế giới được thành những chương:

1/ Trật tự 2 cực Ianta

2/ Liên xô và các nước Đông Âu – Liên bang Nga

3/ Á, Phi, Mỹ La tinh

4/ Mỹ, Tây Âu, Nhật Bản

5/ Quan hệ quốc tế sau 1945

6/ Cách mạng khoa học – công nghệ và xu thế toàn cầu hoá

III. 400 câu trắc nghiệm phần “Lịch sử thế giới” lớp 12 cho thí sinh thi THPT Quốc gia (có đáp án)

IV. Sơ đồ tư duy kiến thức lịch sử lớp 12 cho kỳ thi THPT Quốc gia

V. Các mốc sự kiện quan trọng cho phần lịch sử Việt Nam khi thi THPT Quốc gia

Chương I: Việt Nam từ Năm 1919 cho đến năm 1930

 • Bài 12: Phong trào dân tộc dân chủ ở nước Việt Nam từ năm 1919 cho đến năm 1925
 • Bài 13: Phong trào dân tộc dân chủ ở nước Việt Nam từ năm 1925 cho đến năm 1930

Chương II: Việt Nam từ năm 1930 cho đến năm 1945

 • Bài 14: Phong trào cách mạng trong khoảng từ 1930-1935
 • Bài 15: Phong trào dân chủ trong khoảng từ 1936-1939
 • Bài 16: Phong trào giải phóng dân tộc và cuộc tổng khởi nghĩa tháng Tám (từ 1939-1945) Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời

Chương III: Việt Nam từ năm 1945 cho đến năm 1954

 • Bài 17: Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa từ sau hôm 2-9-1945 đến trước hôm 19-12-1946
 • Bài 18: Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống lại thực dân Pháp (từ 1946-1950)
 • Bài 19: Bước phát triển của cuộc kháng chiến toàn quốc chống lại bọn thực dân Pháp (từ 1951-1953)
 • Bài 20: Cuộc kháng chiến toàn quốc chống lại thực dân Pháp kết thúc (từ 1953-1954)

Chương IV: Việt Nam từ năm 1954 cho đến năm 1975

 • Bài 21: Xây dựng xã hội chủ nghĩa ở phía miền Bắc, đấu tranh chống lại đế quốc Mỹ và chính quyền Sài Gòn ở phía miền Nam (từ 1954-1965)
 • Bài 22: Nhân dân hai miền trực tiếp chiến đấu chống lại đế quốc Mỹ xâm lược, nhân dân miền bắc vừa sản xuất và vừa chiến đấu (từ 1965-1973)
 • Bài 23: Khôi phục và phát triển nền kinh tế-xã hội ở phía miền Bắc, giải phóng hoàn toàn phía miền Nam (từ 1973-1975)

Chương V: Việt Nam từ năm 1975 cho đến năm 2000

 • Bài 24: Việt Nam trong năm đầu sau chiến thắng vẻ vang của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước năm 1975
 • Bài 25: Việt Nam xây dựng nền chủ nghĩa xã hội và đấu tranh bảo vệ tổ quốc (từ 1976-1986)
 • Bài 26: Đất nước Việt Nam trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (từ 1986-2000)
 • Bài 27: Tổng kết lịch sử Việt Nam từ năm 1919 cho đến năm 2000

VI. Các mốc sự kiện quan trọng cho phần lịch sử thế giới khi thi THPT Quốc gia

Chương I: Sự hình thành trật tự thế giới mới sau cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai (từ 1945-1949)

Chương II: Các nước Đông Âu và Liên Xô (từ 1945-1991). Liên bang Nga (từ 1991-2000)

Chương III: Các nước Mĩ La-tinh, Phi, Á(từ 1945-2000)

 • Các nước Đông Bắc Á
 • Các nước Ấn Độ và Đông Nam Á
 • Các nước Mĩ La-tinh và châu Phi

Chương IV: Nhật Bản, Tây Âu, Mỹ (từ 1945-2000)

 • Nước Mĩ
 • Tây Âu
 • Nhật Bản

Chương V: Quan hệ quốc tế (giai đoạn 1945-2000)

 • Quan hệ quốc tế trong và sau thời kỳ cuộc Chiến tranh lạnh

Chương VI: Cách mạng khoa học – công nghệ và xu thế toàn cầu hoá

Trên đây là bài viết tổng hợp Tài liệu ôn thi lịch sử THPT Quốc gia cho các bạn thí sinh chuẩn bị bước vào kỳ thi này. Riêng môn lịch sử có rất nhiều dữ kiện và mốc thời gian, bắt buộc thí sinh phải ghi nhớ được chính xác thông tin. Vậy nên các bạn cần dành nhiều thời gian cho môn học này để học thuộc lòng nhé!