Đề thi thử THPT Quốc gia 2023 môn Lịch sử

0

Dưới đây là những đề thi thử môn lịch sử của các trường Trung học Phổ thông Quốc gia mà BUTBI đã tổng hợp lại hết. Các bạn học sinh hãy sử dụng những đề thi thử này để ôn luyện, chắc chắn sẽ giúp các bạn đạt điểm cao, bởi vì chúng sẽ có lượng kiến thức sát nhất với đề thi thật đó. Vậy các bạn hãy tham khảo bài viết Đề thi thử THPT Quốc gia 2023 môn Lịch sử nhé!

Bài viết tham khảo thêm:

I. ĐỀ THI THỬ MÔN SỬ 2023 NGÔ GIA TỰ, ĐẮK LẮK LẦN 1

MÃ ĐỀ 301

Câu 1. Chiến thắng nào cho bên dưới đây của quân dân ta đã làm phá sản hoàn toàn kế hoạch Rơve của phe Pháp trong cuộc chiến tranh Đông Dương (giai đoạn 1945 – 1954)?

A)chiến cuộc Đông-Xuân giai đoạn 1953-1954.

B)chiến thắng Việt Bắc thu đông vào năm 1947.

C)cuộc chiến đấu ở những vùng đô thị phía bắc vĩ tuyến 16.

D)chiến thắng Biên Giới thu đông vào năm 1950.

Câu 2. Lịch sử ghi nhận thời điểm năm 1960 là “Năm châu Phi” vì

A)nhân dân châu Phi hoàn thành được cuộc đấu tranh giành lại độc lập dân tộc.

B)có 17 quốc gia ở châu Phi đã giành được độc lập.

C)chế độ phân biệt chủng tộc (Apácthai) cuối cùng đã được hủy bỏ tại Nam Phi.

D)chủ nghĩa thực dân kiểu cũ ở châu Phi đã sụp đổ về cơ bản.

Câu 3. Nhiệm vụ cách mạng tại miền Nam sau khi ký Hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954 là

A)xây dựng chủ nghĩa xã hội (CNXH).

B)tiếp tục cuộc kháng chiến chống lại thực dân Pháp.

C)tiếp tục cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân.

D)hàn gắn những vết thương trong chiến tranh, khôi phục lại kinh tế.

Câu 4. Sự ra đời của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (năm 1949), thắng lợi của cuộc kháng chiến chống td ở Việt Nam (năm 1954) và cách mạng Cuba (năm 1959) đã:

A)làm sụp đổ được hoàn toàn hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa thực dân cũ.

B)đánh bại hoàn toàn phe chủ nghĩa thực dân mới trên toàn thế giới.

C)hạ nhiệt mối quan hệ ở giữa hai hệ thống xã hội đối lập.

D)cổ vũ phong trào cách mạng của thế giới phát triển mạnh mẽ.

Câu 5. Sự kiện quốc tế nào cho dưới đây đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến nước Việt Nam ta sau cuộc Chiến tranh thế giới lần thứ nhất?

A)Cách mạng Tháng Mười Nga thắng lợi.

B)Mỹ khởi động Chiến tranh lạnh.

C)Quân phiệt Nhật đầu hàng với phe Đồng minh.

D)Liên Xô chế tạo thành công quả bom nguyên tử.

Câu 6. Nguyên nhân cơ bản nhất dẫn đến sự thắng lợi của cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 là:

A)sự nhất trí, đoàn kết của toàn Đảng, toàn dân.

B)truyền thống yêu nước của toàn dân tộc.

C)sự quyết tâm, không sợ chịu gian khổ, không sợ hy sinh của nhân dân ta.

D)sự lãnh đạo tài tình của Chủ tịch Hồ Chí Minh và của Đảng.

Câu 7. Lá cờ đầu của phong trào giải phóng dân tộc tại các nước Mỹ la tinh là cách mạng:

A)Trung Quốc.

B)Ai Cập.

C)CuBa.

D)Inđônêxia.

Câu 8. Hội nghị lần thứ 8 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (vào tháng 5/1941) đã xác định được nhiệm vụ trung tâm của toàn Đảng, toàn dân ở trong giai đoạn này là:

A)phát triển tại Mặt trận Việt Minh tại địa bàn của thị xã, thành phố.

B)tuyên truyền đường lối chính sách của toàn Đảng.

C)chuẩn bị lực lượng cho cuộc khởi nghĩa vũ trang.

D)tiến hành tổng khởi nghĩa giành lại chính quyền.

Câu 9. Nội dung nào không đúng khi ta nói về nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống lại td Pháp (giai đoạn 1945-1954) của Việt Nam?

A)Nhân dân Việt Nam yêu nước; có được sự lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam.

B)Sự thất bại của chủ nghĩa phát xít trong cuộc Chiến tranh thế giới lần thứ hai.

C)Sự liên minh chiến đấu của ba nước Đông Dương, sự giúp đỡ nhiệt tình của những nước XHCN anh em.

D)Có chính quyền cách mạng dân chủ nhân dân và cùng với hậu phương kháng chiến vững chắc.

Câu 10. Thắng lợi trên mặt trận quân sự ở vùng đất Điện Biên Phủ đã tạo điều kiện thuận lợi cho ta giành được thắng lợi trên mặt trận

A)văn hóa.

B)chính trị.

C)kinh tế.

D)ngoại giao .

Câu 11. Đường lối thể hiện được sự độc đáo, sáng tạo của Đảng ta trong thời kỳ chống lại Mỹ cứu nước:

A)tiến hành một cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa ở phía miền Bắc.

B)tiến hành đồng thời cả hai nhiệm vụ chiến lược khác nhau ở cả hai miền.

C)liên minh chiến đấu cùng với Lào và Campuchia chống kẻ thù chung.

D)thực hiện thành công cuộc cách mạng giải phóng dân tộc ở trên phạm vi cả nước.

Câu 12. Tổ chức nào đã góp phần làm cho cuộc Chiến tranh lạnh bao trùm lên khắp toàn thế giới?

A)Tổ chức thống nhất Châu Phi.

B)Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN).

C)Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO)

D)Liên minh Châu Âu (EU).

Câu 13. Để chống lại được cuộc chiến tranh Đặc biệt của Mỹ ở phía miền Nam, trong giai đoạn những năm 1961-1965 nhân dân miền Nam đã luôn phải đẩy mạnh:

A)sản xuất để trở thành hoàn thành được vai trò hậu phương lớn cho cả nước.

B)phong trào phá Ấp chiến lược khắp nông thôn khu vực miền Nam.

C)công cuộc xây dựng CNXH.

D)cao trào “Tìm Mỹ mà đánh, tìm Ngụy mà diệt”

Câu 14. Ý nghĩa của quốc tế quan trọng từ sự thành công của cuộc cải cách mở cửa ở nước Trung Quốc từ năm 1978 là:

A)để lại nhiều kinh nghiệm, bài học cho những nước XHCN tiến hành một công cuộc đổi mới.

B)góp phần quan trọng ở trong việc làm cho suy yếu và xói mòn cực Mỹ cùng với phe TBCN.

C)cỗ vũ phong trào giải phóng dân tộc mạnh mẽ ở trên phạm vi toàn thế giới.

D)giúp cho CNXH vượt ra khỏi phạm vi 1 nước và trở thành một hệ thống thế giới.

Câu 15. Năm 1950, để can thiệp được sâu vào trong cuộc chiến tranh Đông Dương, Mỹ ký với Pháp:

A)Hiệp định Sơ Bộ.

B)Hiệp ước hợp tác kinh tế Việt-Mỹ.

C)Hiệp định Giơ-ne-vơ.

D)Hiệp định phòng thủ chung Đông Dương.

Câu 16. Thắng lợi quân sự quan trọng chứng minh rằng ta có khả năng đánh bại được chiến tranh Đặc biệt (giai đoạn 1961-1965) của Mỹ là

A)Chiến thắng Ba Gia (ở Quảng Ngãi).

B)Chiến thắng Vạn Tường (ở Quảng Ngãi).

C)Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam của Việt Nam được thành lập.

D)Chiến thắng Ấp Bắc (ở Mỹ Tho).

Câu 17. Hội nghị Quốc tế để giải quyết được những vấn đề quan trọng và cấp bách ở trong nội bộ của phe Đồng minh khi cuộc Chiến tranh thế giới lần thứ II sắp kết thúc là

A)Ianta.

B)Cairô.

C)Manta.

D)Pôtxđam.

Câu 18. Một trong những thành viên thường trực thuộc vào Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc từ sau năm 1991 là

A)Đại Hàn Dân quốc.

B)Đức.

C)Liên bang Nga.

D)Ấn Độ.

Câu 19. Khoa học – kỹ thuật và công nghệ của nước Nhật Bản chủ yếu tập trung vào nghiên cứu ở trong lĩnh vực:

A)công nghiệp năng lượng.

B)công nghiệp dân dụng.

C)công nghiệp vũ trụ.

D)công nghiệp quốc phòng.

Câu 20. So với Hiệp hội những quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), sự phát triển của Liên minh châu Âu (EU) có những đặc điểm khác biệt gì?

A)Quá trình hợp tác và mở rộng thành viên diễn ra trong khoảng thời gian lâu dài.

B)Diễn ra một quá trình nhất thể hóa ở trong khuôn khổ khu vực.

C)Hợp tác, giúp đỡ những nước trong khu vực phát triển kinh tế.

D)Hạn chế được sự can thiệp và chi phối của những cường quốc.

Câu 21. Chính sách đối ngoại của Mỹ kể từ năm 1945 cho đến năm 1973 là:

A)làm bá chủ khu vực Mĩ Latinh.

B)bình thường hóa quan hệ với những nước xã hội chủ nghĩa.

C)triển khai chiến lược toàn cầu.

D)thiết lập một trật tự thế giới đơn cực.

Câu 22. Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai tại khu vực Đông Dương (giai đoạn 1919-1929), thực dân Pháp….

A)chú trọng vào xây dựng những nhà máy luyện kim.

B)cho phép nền kinh tế thuộc địa cạnh tranh cùng với kinh tế Pháp.

C)mở mang thêm một số ngành công nghiệp mới như muối, dệt, xay xát.

D)đầu tư nhiều vốn cho những nhóm ngành công nghiệp nặng.

Câu 23. Nội dung nào bên dưới đây không đúng với quyết định của Hội nghị quân sự Bắc Kỳ tháng 5 năm 1945?

A)Phát động quần chúng nổi dậy cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền.

B)Phát triển chiến tranh du kích, xây dựng lên chiến khu chuẩn bị cho cuộc tổng khởi nghĩa.

C)Thống nhất những lực lượng vũ trang sẵn có thành Việt Nam giải phóng quân.

D)Mở trường đào tạo cấp tốc của cán bộ quân sự và chính trị.

Câu 24. Tính quyết liệt của phong trào đấu tranh của nông dân hai tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Nghệ An trong tháng 9-1930 là:

A)biểu tình có vũ trang cướp chính quyền của địch, vũ trang tự vệ.

B)khẩu hiệu kinh tế kết hợp cùng với khẩu hiệu đấu tranh chính trị.

C)tập trung tại huyện lị, tỉnh lị để đòi được giảm sưu, giảm thuế, chia ruộng đất.

D)đưa ra những khẩu hiệu nhằm phản đối chính sách khủng bố của phe bọn thực dân cùng với bè lũ tay sai.

Câu 25. Điểm giống nhau giữa phong trào dân chủ giai đoạn từ 1919-1930 cùng với phong trào yêu nước chống Pháp thời kỳ đầu thế kỉ XX ở Việt Nam là:

A)có hai khuynh hướng chính trị để phát triển kế tiếp.

B)có sự xuất hiện và hoạt động của những tổ chức cộng sản.

C)có sự xuất hiện của khuynh hướng hoạt động cứu nước vô sản.

D)địa bàn hoạt động mở rộng cả ngoài nước và trong nước.

Câu 26. Với việc thực hiện kế hoạch Đờ Lát đơ Tátxinhi (tháng 12/1950), Pháp – Mĩ đã gây cho ta gặp rất nhiều khó khăn tại những địa bàn sau:

A)biên giới giáp Trung Quốc.

B)vùng tự do.

C)vùng sau lưng địch.

D)căn cứ địa Việt Bắc.

Câu 27. Sau chiến tranh thế giới lần thứ II, lực lượng quân Đồng minh đang chiếm đóng tại Nhật Bản từ năm 1945 cho đến 1952 là:

A)Pháp.

B)Liên Xô.

C)Anh.

D)Mĩ.

Câu 28. Hiệp định Sơ bộ (vào ngày 6/3/1946) là sự kiện ngoại giao mốc đánh dấu Chính phủ ta

A)tạm thời nhân nhượng về thời gian để có thể đổi lấy được không gian.

B)đã hoàn toàn giành thắng lợi ở trong cuộc kháng chiến chống Pháp.

C)tạm thời nhân nhượng về không gian để có thể đổi lấy được thời gian.

D)hoàn toàn thắng lợi ở trong cuộc kháng chiến chống lại Mỹ.

Câu 29. Đảng Cộng sản Đông Dương đã xác định được kẻ thù chủ yếu trước mắt của nhân dân Đông Dương ở trong thời kỳ từ 1936 – 1939 là:

A)bọn phản động thuộc địa cùng với bè lũ tay sai.

B)địa chủ phong kiến cùng với tư sản Việt Nam.

C)đế quốc Pháp cùng với phát xít Nhật.

D)thực dân Pháp cùng với tay sai.

Câu 30. Điểm đổi mới của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam lần thứ 21 (hồi tháng 7/1973) so với Hội nghị lần thứ 15 (hồi tháng 1/1959) là gì?

A)Kiên quyết không nhân nhượng và bị ảo tưởng cùng với chính quyền Sài Gòn

B)Đấu tranh chính trị, kết hợp với đấu tranh vũ trang để có thể giành lại chính quyền

C)Cách mạng miền Nam cũng cần phải tiếp tục sử dụng con đường cách mạng bạo lực

D)Kiên quyết đấu tranh ở trên cả ba mặt trận ngoại giao, chính trị, quân sự

Câu 31. Nội dung cơ bản nhất của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng Lao động Việt Nam (hồi tháng 9/1960) là:

A)đề ra nhiệm vụ cách mạng của từng miền và chỉ rõ ra được vị trí cách mạng tại hai miền.

B)đề ra nhiệm vụ xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân ở trên toàn nước.

C)tách Đảng cộng sản Đông Dương ra trở thành ba Đảng Mác-Lênin.

D)thông qua được Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng cộng sản Việt Nam.

Câu 32. Mâu thuẫn chủ yếu ở trong xã hội Việt Nam sau cuộc Chiến tranh thế giới thứ I là:

A)mâu thuẫn giữa thực dân Pháp, cùng với bè lũ tay sai và dân tộc Việt Nam.

B)mâu thuẫn giữa tư bản Pháp cùng với nông dân Việt Nam.

C)mâu thuẫn giữa tư sản bản xứ cùng với công nhân Việt Nam.

D)mâu thuẫn giữa tư bản Pháp cùng với công nhân Việt Nam.

Câu 33. Quan hệ giữa Việt Nam và Pháp từ sau ngày 2/9/1945 đến trước ngày 6/3/1946 là

A)hòa hoãn, tránh xung đột.

B)thương lượng để có thể chấm dứt được cuộc xung đột.

C)đối đầu trực tiếp về quân sự.

D)vừa đánh, vừa đàm.

Câu 34. Kẻ thù trực tiếp của nhân dân phía miền Nam kể từ sau tháng 7-1954 là

A)chủ nghĩa → phân biệt chủng tộc.

B)chủ nghĩa → thực dân kiểu mới.

C)chủ nghĩa → thực dân kiểu cũ.

D)chủ nghĩa → phát xít.

Câu 35. Nhiệm vụ cách mạng phía miền Bắc VN sau khi ký Hiệp định Giơ-ne-vơ vào năm 1954 là

A)tiếp tục cuộc Cách mạng tư sản dân quyền.

B)tiến lên để xây dựng chủ nghĩa xã hội.

C)thống nhất đất nước trên mặt nhà nước.

D)tiếp tục cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân.

Câu 36. Nội dung nào không đúng khi ta nói về điểm yếu của địch ở tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ trong năm 1954?

A)Nguồn viện trợ của Mỹ càng ngày càng bị sút giảm.

B)Được xây dựng ở trong thế bị động sau khi đã bị ta tấn công Lai Châu.

C)Nằm sâu giữa rừng núi vô cùng hiểm trở Tây Bắc.

D)Địa hình chỉ có thể được tiếp tế bằng đường hàng không, dễ bị cô lập.

Câu 37. Giai cấp tư sản Việt Nam sau CTTG lần I phân hóa thành những bộ phận nào bên dưới đây?

A)Đại Tư sản tài chính cùng với tư sản công thương.

B)Tư sản hạng trung và nhỏ.

C)Đại tư sản tài chính, tư sản công thương cùng với tư sản nhỏ.

D)Tư sản mại bản cùng với tư sản dân tộc.

Câu 38. Những quốc gia chớp lấy thời cơ, giành lại chính quyền và tuyên bố được nền độc lập ngay trong năm 1945 là

A)Inđônêxia, Việt Nam, Lào .

B)Việt Nam, lào, Campuchia.

C)Việt Nam, Miến Điện, Lào.

D)Philipin, Xingapo, Mã Lai.

Câu 39. Để tăng cường được một khối đại đoàn kết toàn dân ở trong cuộc kháng chiến chống Pháp, năm 1951 Đảng Lao động Việt Nam đã có thể thống nhất được Mặt trận Việt Minh và Hội Liên Việt thành:

A)Mặt trận Việt Liên.

B)Mặt trận Liên Việt.

C)Mặt trận Dân chủ Việt Nam.

D)Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Câu 40. Thắng lợi của phong trào “Đồng khởi” (giai đoạn từ 1959-1960) đã tác động đến Mỹ – Diệm ở miền Nam là:

A)làm phá sản được kế hoạch bình định tại miền Nam của Mĩ – Diệm.

B)chấm dứt thời kỳ ổn định tạm thời, mở ra một thời kỳ khủng hoảng của chế độ Sài Gòn.

C)làm lung lay đi ý chí xâm lược của bọn Mỹ, làm suy sụp tinh thần của phe Ngô Đình Diệm.

D)làm sụp đổ chế độ độc tài của thân Mỹ Ngô Đình Diệm.

-HẾT-

ĐÁP ÁN SỬ THI THỬ 2023 TRƯỜNG NGÔ GIA TỰ, ĐẮK LẮK LẦN 1

Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
1 D 11 B 21 C 31 A
2 B 12 C 22 C 32 A
3 C 13 B 23 A 33 C
4 D 14 A 24 A 34 B
5 A 15 D 25 D 35 B
6 D 16 D 26 C 36 A
7 C 17 A 27 D 37 D
8 C 18 C 28 C 38 A
9 B 19 B 29 A 39 B
10 D 20 B 30 D 40 B

II. ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN SỬ 2023 SỞ HẢI PHÒNG LẦN 2

de-thi-thu-thpt-quoc-gia-2023-mon-lich-su-hinh-1

PEN 2024  GIẢI PHÁP LUYỆN THI LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT TOÀN DIỆN

✅ Chắc vé Đại học TOP với lộ trình luyện thi toàn diện

✅ Giảm 2/3 gánh nặng thi cử nhờ hệ thống đầy đủ kiến thức theo sơ đồ tư duy

✅ Đội ngũ giáo viên luyện thi hàng đầu 16+ năm kinh nghiệm

✅ Dịch vụ hỗ trợ học tập đồng hành xuyên suốt quá trình ôn luyện

de-thi-thu-thpt-quoc-gia-2023-mon-lich-su-hinh-2

de-thi-thu-thpt-quoc-gia-2023-mon-lich-su-hinh-3

de-thi-thu-thpt-quoc-gia-2023-mon-lich-su-hinh-4

ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ MÔN SỬ THPTQG 2023 SỞ HẢI PHÒNG LẦN 2

Các thầy cô tổ chuyên môn trường THPT Hàm Long đưa ra đáp án gợi ý cho các em học sinh tham khảo.

Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
1 C 11 B 21 C 31 B
2 B 12 A 22 C 32 C
3 B 13 A 23 A 33 D
4 D 14 C 24 C 34 A
5 D 15 A 25 B 35 B
6 A 16 B 26 C 36 C
7 B 17 D 27 D 37 D
8 A 18 D 28 D 38 A
9 D 19 B 29 C 39 D
10 B 20 A 30 C 40 A

III. BỘ ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2023 MÔN LỊCH SỬ

Trên đây là bộ đề thi thử THPT Quốc gia 2023 môn Lịch sử BUTBI muốn gửi tới các bạn thí sinh đang chuẩn bị bước vào kỳ thi Đại học đầy căng thẳng. Bộ đề thi được tổng hợp từ tất cả các trường THPT trên toàn quốc, vô cùng chi tiết và sát sườn so với đề thi thật. Các bạn thí sinh tham khảo và chăm chỉ luyện đề nhé!