Đề thi Lịch sử THPT Quốc gia 2021 (Có đáp án)

0

Dưới đây là danh sách Đề thi Lịch sử THPT Quốc gia 2021. Các thí sinh chuẩn bị thi THPT Quốc gia môn hãy tham khảo bộ đề môn Lịch sử của năm 2021 để làm đề cương. Luyện lại đề của những năm trước là cách tốt nhất để ôn thi, vừa biết được mình đang hổng kiến thức ở đâu, vừa luyện tập được với định dạng chuẩn của đề thi này.

Bài viết tham khảo thêm:

I. Đề thi môn Lịch sử thi THPT quốc gia – mã đề 307

de-thi-lich-su-thpt-quoc-gia-2021-hinh-1

de-thi-lich-su-thpt-quoc-gia-2021-hinh-1

de-thi-lich-su-thpt-quoc-gia-2021-hinh-1

de-thi-lich-su-thpt-quoc-gia-2021-hinh-1

Gợi ý đáp án môn Lịch sử thi THPT quốc gia năm 2021 – mã đề 307

de-thi-lich-su-thpt-quoc-gia-2021-hinh-1

II. Đề thi môn Lịch sử thi THPT quốc gia – mã đề 315

de-thi-lich-su-thpt-quoc-gia-2021-hinh-1

de-thi-lich-su-thpt-quoc-gia-2021-hinh-1

de-thi-lich-su-thpt-quoc-gia-2021-hinh-1

de-thi-lich-su-thpt-quoc-gia-2021-hinh-1

Gợi ý đáp án môn Lịch sử thi THPT quốc gia năm 2021 – mã đề 315

de-thi-lich-su-thpt-quoc-gia-2021-hinh-1

III. Đáp án môn Lịch sử đề thi THPT Quốc gia của Bộ GD – ĐT năm 2021

1. Đáp án mã đề 301 – Đề thi Lịch sử THPT Quốc gia 2021

de-thi-lich-su-thpt-quoc-gia-2021-hinh-1

2. Đáp án mã đề 302 – Đề thi Lịch sử THPT Quốc gia 2021

de-thi-lich-su-thpt-quoc-gia-2021-hinh-1

3. Đáp án mã đề 303 – Đề thi Lịch sử THPT Quốc gia 2021

de-thi-lich-su-thpt-quoc-gia-2021-hinh-1

4. Đáp án mã đề 304 – Đề thi Lịch sử THPT Quốc gia 2021

de-thi-lich-su-thpt-quoc-gia-2021-hinh-1

5. Đáp án mã đề 305 – Đề thi Lịch sử THPT Quốc gia 2021

de-thi-lich-su-thpt-quoc-gia-2021-hinh-1

6. Đáp án mã đề 306 – Đề thi Lịch sử THPT Quốc gia 2021

de-thi-lich-su-thpt-quoc-gia-2021-hinh-1

7. Đáp án mã đề 307 – Đề thi Lịch sử THPT Quốc gia 2021

de-thi-lich-su-thpt-quoc-gia-2021-hinh-1

8. Đáp án mã đề 308 – Đề thi Lịch sử THPT Quốc gia 2021

de-thi-lich-su-thpt-quoc-gia-2021-hinh-1

9. Đáp án mã đề 309 – Đề thi Lịch sử THPT Quốc gia 2021

de-thi-lich-su-thpt-quoc-gia-2021-hinh-1

10. Đáp án mã đề 310 – Đề thi Lịch sử THPT Quốc gia 2021

de-thi-lich-su-thpt-quoc-gia-2021-hinh-310

11. Đáp án mã đề 311 – Đề thi Lịch sử THPT Quốc gia 2021

de-thi-lich-su-thpt-quoc-gia-2021-hinh-310

12. Đáp án mã đề 312 – Đề thi Lịch sử THPT Quốc gia 2021

de-thi-lich-su-thpt-quoc-gia-2021-hinh-310

13. Đáp án mã đề 313 – Đề thi Lịch sử THPT Quốc gia 2021

de-thi-lich-su-thpt-quoc-gia-2021-hinh-310

14. Đáp án mã đề 314 – Đề thi Lịch sử THPT Quốc gia 2021

de-thi-lich-su-thpt-quoc-gia-2021-hinh-310

15. Đáp án mã đề 315 – Đề thi Lịch sử THPT Quốc gia 2021

de-thi-lich-su-thpt-quoc-gia-2021-hinh-310

16. Đáp án mã đề 316 – Đề thi Lịch sử THPT Quốc gia 2021

de-thi-lich-su-thpt-quoc-gia-2021-hinh-310

17. Đáp án mã đề 317 – Đề thi Lịch sử THPT Quốc gia 2021

de-thi-lich-su-thpt-quoc-gia-2021-hinh-310

18. Đáp án mã đề 318 – Đề thi Lịch sử THPT Quốc gia 2021

de-thi-lich-su-thpt-quoc-gia-2021-hinh-310

19. Đáp án mã đề 319 – Đề thi Lịch sử THPT Quốc gia 2021

de-thi-lich-su-thpt-quoc-gia-2021-hinh-310

20. Đáp án mã đề 320 – Đề thi Lịch sử THPT Quốc gia 2021

de-thi-lich-su-thpt-quoc-gia-2021-hinh-310

21. Đáp án mã đề 321 – Đề thi Lịch sử THPT Quốc gia 2021

de-thi-lich-su-thpt-quoc-gia-2021-hinh-310

22. Đáp án mã đề 322 – Đề thi Lịch sử THPT Quốc gia 2021

de-thi-lich-su-thpt-quoc-gia-2021-hinh-310

23. Đáp án mã đề 323 – Đề thi Lịch sử THPT Quốc gia 2021

de-thi-lich-su-thpt-quoc-gia-2021-hinh-310

24. Đáp án mã đề 324 – Đề thi Lịch sử THPT Quốc gia 2021

de-thi-lich-su-thpt-quoc-gia-2021-hinh-310

Trên đây là bài viết tổng hợp những Đề thi Lịch sử THPT Quốc gia 2021 kèm đáp án. Các bạn thí sinh hãy tham khảo và luyện đề, sử dụng chúng để làm đề cương ôn thi nhé. Chắc chắn luyện tập lại đề thi của những năm trước là cách ôn hiệu quả nhất cho các bạn ở thời điểm hiện tại. Chúc các bạn có một mùa thi thật may mắn!