Hướng dẫn ôn thi THPT môn Anh đạt điểm cao

0

Các bạn thí sinh chuẩn bị bước vào kỳ thi THPT đầy cam go có thể tham khảo bài viết Đề cương ôn thi THPT môn Anh dưới đây đây. Bài viết đã được BUTBI tóm gọn lại hết những kiến thức (từ vựng, ngữ pháp) và bài tập ôn luyện đủ để giúp các bạn dành được điểm số thật cao.

Bài viết tham khảo thêm:

I. TRỌNG TÂM KIẾN THỨC ÔN THI THPT QUỐC GIA MÔN TIẾNG ANH

Để hoàn thành thật tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia thì các bạn thí sinh cần phải dành ra rất nhiều thời gian để ghi nhớ được số lượng lớn từ vựng, cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh và học cách vận dụng nhuần nhuyễn chúng vào giải đề.

Vậy những trường kiến thức tiếng Anh trọng tâm mà các bạn cần chú trọng là gì? Hãy tham khảo danh sách mà BUTBI đã liệt kê dưới đây nhé!

1. Từ vựng tiếng Anh thi THPT Quốc gia

Từ vựng được sử dụng ở trong đề thi tiếng Anh THPT Quốc gia đều là trong những chủ điểm (topic) mà các bạn đã và đang học xuyên suốt 3 năm cấp ba. Đó chính là:

 • Topic 1: People and Society
 • Topic 2: Change and Technology
 • Topic 3: Weather and Environment
 • Topic 4: The media
 • Topic 5: Change and Nature
 • Topic 6: Work and Business
 • Topic 7: Education and Learning
 • Topic 8: Health and Fitness
 • Topic 9: Entertainment
 • Topic 10: The law and Crime

Tham khảo chi tiết bộ Từ vựng tiếng Anh ôn thi THPT Quốc gia tại bài viết:

2. Ngữ pháp tiếng Anh thi THPT Quốc gia

Các bạn thí sinh để quá trình ôn thi tiếng Anh THPT đạt hiệu quả cao thì cần phải nắm chắc mọi Chuyên đề ngữ pháp đã học trong khoảng thời gian ngồi ở trên ghế nhà trường. Từ những trường kiến thức cơ bản nhất cho đến cao siêu hơn, phức tạp hơn. Các bạn tham khảo danh sách những chuyên đề bên dưới đây.

 • Chuyên đề 1: Tenses (Các thì trong tiếng Anh)
 • Chuyên đề 2: Gerund and infinitive – Các dạng thức của động từ
 • Chuyên đề 3: Modal verbs: Động từ khuyết thiếu
 • Chuyên đề 4: Types of words – Các loại từ
 • Chuyên đề 5: Comparison – So sánh
 • Chuyên đề 6: Passive voice – Câu bị động
 • Chuyên đề 7: Reported speech – Câu gián tiếp
 • Chuyên đề 8: Subject & Verb agreement – Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ
 • Chuyên đề 9: Subjunctive – Câu giả định
 • Chuyên đề 10: Inversions – Đảo ngữ
 • Chuyên đề 11: Word formation – Cấu tạo câu
 • Chuyên đề 12: Collocations – Sự kết hợp từ
 • Chuyên đề 13: Clauses – Mệnh đề
 • Chuyên đề 14: Phonetics – Ngữ âm
 • Chuyên đề 15: Reading – Đọc hiểu

Tham khảo chi tiết Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm ôn thi THPT Quốc gia tại:

II. BÀI TẬP ÔN THI THPT QUỐC GIA MÔN TIẾNG ANH

1. Dạng bài phát âm

Phát âm – dạng bài được xuất hiện ở phần đầu tiên trong đề thi tiếng Anh THPT Quốc gia. Những câu hỏi về dạng bài phát âm trong đề thi THPTQG yêu cầu các sĩ tử phải chọn được ra từ có phần gạch chân phát âm khác so với những từ còn lại. Lưu ý rằng các kiến thức về cách phát âm của -s/es, -d/-ed sẽ xuất hiện rất thường xuyên ở trong dạng bài này.

on-thi-thpt-mon-tieng-anh-hinh-1

2. Dạng bài trọng âm

Dạng bài thứ hai trong chín dạng bài có trong đề thi tiếng Anh THPT Quốc gia đó chính là dạng bài trọng âm. Ở trong đề thi THPTQG tiếng Anh luôn luôn có 2 câu đánh trọng âm, một câu về trọng âm của từ có hai âm tiết và một câu về trọng âm của từ có ba âm tiết.

on-thi-thpt-mon-tieng-anh-hinh-1

3. Dạng bài hoàn thành câu

Dạng bài tiếp theo trong những dạng bài có trong đề thi tiếng Anh THPT Quốc gia mà BUTBI muốn giới thiệu đến bạn đó là dạng bài hoàn thành câu, chọn đáp án đúng. Khi nào ta thấy có gap – khoảng trống cần điền từ vào, và những đáp án A, B, C, D. Vậy cứ khi nào ta gặp dạng bài đục lỗ như thế này, và thấy từ loại ví dụ như là danh-động-tính-trạng, thì ta biết ngay rằng đó là dạng câu hỏi hoàn thành câu liên quan đến từ loại nhé. Ví dụ:

It is believed that traveling is a excellent way to expand our ____________ of the world. (THPTQG 2018)

 • A)Know
 • B)Knowledge
 • C)Knowledgeably
 • D)Knowledgeable 

One _____ method for keeping our mind active is doing puzzle. (THPTQG 2020)

 • A)Popularity
 • B)Popularize
 • C)Popularly
 • D)Popular

4. Dạng bài tìm từ đồng nghĩa/ trái nghĩa

Tìm từ đồng nghĩa/ trái nghĩa được coi là một dạng bài tương đối khó nhằn trong đề thi tiếng Anh THPT Quốc gia khiến cho nhiều thí sinh hao tâm tổn sức nhất. Từ đồng nghĩa là những từ/ cụm từ có nghĩa tương đương hoặc sát với từ/ cụm từ khác. Ta cũng cần phải chú ý rằng  từ đồng nghĩa có cách viết, phát âm khác nhau.

 • E.g. afraid = fearful = frightened
 • E.g. bunny = rabbit = hare

Từ trái nghĩa là kiểu từ/ cụm từ nào đó mà có nghĩa trái ngược với từ/ cụm từ khác.

 • E.g. likely >< unlikely
 • E.g. able >< unable

Ví dụ: Much to their disappointment, their start-up project fell through, though it was carefully planned. (đề thi thật năm 2019, mã đề 403)

 • A) failed
 • B) expanded
 • C) succeeded
 • D) moved

It’s just about time you pulled your socks up and started working seriously. Your final exams are coming very soon.

 • A) Studied harder
 • B) Got furious
 • C) Become lazy
 • D) Lost confidence

5. Dạng bài chức năng giao tiếp

Chức năng giao tiếp – một dạng bài phổ biến có góp mặt trong đề thi tiếng Anh. Vậy dạng bài trong đề thi tiếng Anh THPT Quốc gia này là gì? Trong đề thi THPT QG của chúng mình luôn luôn có 2 câu hỏi về language functions của câu, ví dụ như lời mời, lời đề nghị, câu cảm ơn, câu mệnh lệnh, lời xin lỗi,…

on-thi-thpt-mon-tieng-anh-hinh-1

6. Dạng bài hoàn thành đoạn văn

Dạng bài tiếp theo mà BUTBI muốn giới thiệu tới bạn trong tổng cộng 9 dạng bài có trong đề thi tiếng Anh THPT Quốc gia 2023 chính là dạng bài hoàn thành được đoạn văn. Vậy dạng bài đọc đục lỗ là dạng gì? Khi người ta cho mình 1 bài đọc, kèm theo những chỗ trống cần điền từ vào, thì đó là bài đọc đục lỗ nhé. Dạng bài này thì thường chiếm 5 câu trong đề thi. Trong bài thi của chúng ta sẽ luôn có 1 đoạn văn ngắn được đục lỗ, cần chúng ta lựa chọn từ/ cụm từ thích hợp để hoàn thành được đoạn văn đó.

on-thi-thpt-mon-tieng-anh-hinh-4

7. Dạng bài đọc hiểu

Dạng bài tiếp theo mà BUTBI muốn giới thiệu đến với các bạn đó chính là dạng bài đọc hiểu – một dạng bài trong đề thi tiếng Anh THPT Quốc gia vô cùng quen thuộc. Trong đề thi THPT Quốc gia môn Anh có một phần khá khó, chiếm trong đó khoảng 17 câu trong đề. Đó chính là bài đọc hiểu. Đề thi gồm có 2 bài đọc, không dài quá nhưng cũng không ngắn quá, độ khó tầm B1 – B2, chủ yếu là B2. Thường thì sẽ có thêm 1 bài đọc khó và 1 bài đọc dễ (biểu hiện của chúng là thông qua độ dài).

on-thi-thpt-mon-tieng-anh-hinh-4

8. Dạng bài tìm lỗi sai

Dạng bài thứ 8 có trong tổng tất cả những dạng bài trong đề thi tiếng Anh THPT Quốc gia 2023 đó là dạng bài tìm lỗi sai. Theo xu hướng ra đề thi trong 4 năm gần nhất BUTBI đã tổng hợp lại, đề thi thường kiểm tra cả lỗi sai về từ vựng và lỗi sai về ngữ pháp. Tuy nhiên, hiện tại đề có xu hướng tập trung vào ngữ pháp hơn, cụ thể thì thường có thêm 2 câu lỗi sai ngữ pháp – 1 câu lỗi sai về từ vựng.

on-thi-thpt-mon-tieng-anh-hinh-4

9. Dạng bài viết lại câu và kết hợp câu

Dạng bài cuối cùng ở trong các dạng bài trong đề thi tiếng Anh THPT Quốc gia 2023 đó là dạng bài viết lại câu và dạng bài kết hợp câu. Dạng viết lại câu, thường được gọi là dạng tìm câu đồng nghĩa.  Dạng bài câu hỏi kết hợp câu thường nằm ở cuối đề thi.

on-thi-thpt-mon-tieng-anh-hinh-7

III. CẤU TRÚC ĐỀ THI TIẾNG ANH THPT QUỐC GIA

PHẦN THI SỐ CÂU ĐƠN VỊ KIẾN THỨC CẤP ĐỘ NHẬN THỨC

(CHỦ YẾU)

CEFR
NGỮ ÂM 4 Phát âm:

 • Cách phát âm nguyên âm: 25%
 • Cách phát âm đuôi “s”: 12.5%
 • Cách phát âm đuôi “ed”: 12.5%
NHỚ B1: 37.5%

A2: 31.3%

A1: 25%

B2: 6.3%

Trọng âm:

 • Trọng âm với từ 2 âm tiết: 25%
 • Trọng âm với từ 3 âm tiết: 25%
CHỨC NĂNG GIAO TIẾP 2
 • Bày tỏ quan điểm: 62.5%
 • Phản hồi lời khen: 25%
 • Lời khen: 12.5%
HIỂU  A2: 72.5%

B1: 12.5%

A1: 12.5%

TỪ VỰNG 4
 • Tìm từ đồng, trái nghĩa
HIỂU B1: 39.2%

B2: 25.5%

C1: 15.7%

A2: 9.8%

A1: 9.8%

6 – 10 Hoàn thành câu:

 • Collocation: 42.9%
 • Word form: 14.3%
 • Word choice: 14.3%
 • Phrasal verb: 14.3%
HIỂU B1: 39.4%

B2: 21.2%

C1: 15.2%

A1: 12.1%

A2: 12.1%

1 – 2

(thường là 1)

Tìm lỗi sai

 • Word form: 20%
 • Word choice: 20%
 • Collocation: 20%
 • Adverbs of frequency: 20%
 • Pronoun: 20%
VẬN DỤNG C1: 40%

C2: 20%

B1: 20%

A1: 20%

NGỮ PHÁP 4 – 7  Hoàn thành câu (đa dạng các cấu trúc ngữ pháp, mỗi loại một ít):

 • Xuất hiện nhiều nhất là:
  Thời động từ: 21.7%
 • Câu hỏi đuôi, câu điều kiện: 13%
HIỂU B1: 60.9%

A2: 17.4%

B2: 8.7%

A1: 8.7%

C1: 4.3%

1 – 2 

(thường là 2)

Tìm lỗi sai:

 • Câu bị động, thì của động từ: 28.6%
 • Cấu trúc song song, trật tự từ, câu chẻ: 13.3%
VẬN DỤNG B1: 71.4%

B2: 14.3%

A2: 14.3%

KỸ NĂNG ĐỌC 17 – 20 

(2 năm gần nhất là 17 câu)

Bài đọc điền từ:

 • Collocation: 20%
 • Word choice: 20%
 • Mệnh đề quan hệ: 20%
 • Lượng từ: 10%
 • Word form: 10%
VẬN DỤNG CAO B2: 50%

B1: 25%

C1: 25%

Bài đọc hiểu:

 • Thông tin chi tiết: 30.8%
 • Từ gần nghĩa: 25%
 • Đại từ thay thế: 15.4%
 • Tiêu đề/ nội dung chính: 15.4%
 • Suy luận: 13.5%
VẬN DỤNG CAO B2: 50%

B1: 37.5%

C1: 12.5%

KỸ NĂNG VIẾT 5 Kết hợp câu:

 • Đảo ngữ: 50%
 • Câu điều kiện: 25%
 • Câu ước “wish”: 12.5%
 • Mệnh đề phân từ: 12.5%

Viết lại câu:

 • Câu tường thuật: 33.4%
 • Động từ khuyết thiếu: 25%
 • So sánh hơn: 16.7%
 • Câu bị động: 8.3%
 • Mệnh đề phân từ: 8.3%
VẬN DỤNG
 • B1: 35%
 • B2: 30%
 • C1: 30%
 • A2: 5%

IV. ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT MÔN TIẾNG ANH

V. KINH NGHIỆM ÔN THI TIẾNG ANH TỐT NGHIỆP THPT HIỆU QUẢ

BUTBI cho rằng, trong giai đoạn ôn thi, học sinh buộc phải nắm được hết những kiến thức, kỹ năng cần đạt theo cấu trúc và ma trận của đề thi tham khảo mà Bộ đã đưa ra và có chiến thuật ôn luyện theo từng mảng, những chuyên đề từ vựng, ngữ pháp, các dạng bài phát âm, trọng âm, tìm ra lỗi sai, tìm từ đồng nghĩa, trái nghĩa, đọc hiểu văn bản…

Quan trọng nhất, học sinh cần xác định được rõ mục tiêu cần đạt được với môn học tiếng Anh. Mục tiêu này cần phải căn cứ dựa trên năng lực của từng cá nhân và khối thi lựa chọn. Với mục tiêu 5-6 điểm thì các bạn sẽ phải chắc chắn đạt lên tới 70% số lượng câu hỏi mức độ nhận biết và mức độ thông hiểu. Còn nếu muốn đạt được điểm 7 trở lên (đến điểm 10) thì các bạn cần tập trung thêm vào nhóm câu hỏi vận dụng thấp và vận dụng cao.

BUTBI chia sẻ thêm với các bạn học sinh một số cách để ôn thi tại nhà đạt hiệu quả cao nhất:

– Các bạn nên lựa chọn bấm thời gian một tiếng luyện đề – mục đích là để làm quen với nhịp sinh học, làm quen với tốc độ làm bài.

– Mỗi học sinh nên chuẩn bị một cuốn nhật ký luyện thi để ghi lại kinh nghiệm được rút ra sau mỗi lần làm bài để xem mình còn thiếu, yếu về phần nội dung, kiến thức hay nhóm nội dung kỹ năng nào. Từ đó, ôn tập lại lý thuyết, rèn luyện những dạng bài tương tự.

– Đặc biệt, học sinh nên xây dựng một chế độ ăn, ngủ, nghỉ khoa học và ôn luyện hợp lý. Xem phim, nghe nhạc, đọc sách báo nước ngoài cũng là hình thức vừa thư giãn, vừa nâng cao được từ vựng và những kỹ năng tiếng Anh hiệu quả. Như vậy, khi bước vào trong phòng thi, các bạn có thể tập trung trọn vẹn tâm trí, sức lực để hoàn thành được bài thi đạt kết quả cao nhất.

Các bạn thí sinh có thể tham khảo thêm bài viết:

Trên đây là bài viết Đề cương ôn thi THPT môn Anh vô cùng đầy đủ và chi tiết. Các bạn tham khảo bài viết và tập trung, chăm chỉ ôn luyện để đạt được thành tích mà mình mong muốn nhé! BUTBI sẽ luôn luôn sát cánh và đồng hành cùng các bạn trên hành trình gặt hái tri thức này!