Lý thuyết khái quát về nhóm oxi – Môn Hóa lớp 10

1. Nhóm oxi gồm những nguyên tố nào? Vị trí trong bảng tuần hoàn hóa học? Nhóm oxi bao gồm các nguyên tố thuộc nhóm VIA ...

Iot và các hợp chất của Iot – Môn Hóa lớp 10

1. Trạng thái tự nhiên và phương pháp điều chế iot Trạng thái tự nhiên: Trong vỏ trái đất, hàm lượng iot (ở dạng hợp...

Flo và các hợp chất của Flo – Môn Hóa lớp 10

1. Trạng thái tự nhiên và cách điều chế của flo Flo tồn tại trong trạng thái tự nhiên dưới dạng hợp chất, hợp chất...

Tính chất Hiđro clorua – Axit clohiđric – Môn Hóa lớp 10

1. Hidro clorua - axitclohidric 1.1 Hidroclorua Cấu tạo phân tử: Ví clo có độ âm điện lớn hơn hidro nên cặp electron bị lệch...

Tính chất hóa học của Clo – Môn Hóa lớp 10

Mục lục 1. Trạng thái tự nhiên của Clo 2. Tính chất vật lý của Clo 3. Tính chất hóa học của clo 4. Điều chế Clo 5. Ứng...

Phân loại phản ứng trong hóa học vô cơ – Môn Hóa lớp 10

Mục lục I. Phản ứng có sự thay đổi số oxi hóa và phản ứng không có sự thay đổi số oxi hóa 1. Phản ứng...

Cách lập phương trình phản ứng oxi hóa – khử – Môn Hóa lớp...

1. Phản ứng oxi hóa - khử là gì? Phản ứng oxi hóa - khử là phản ứng hóa học trong đó có sự thay...

Số oxi hóa là gì? Quy tắc số ion hóa – Môn Hóa lớp...

1. Hóa trị Trong các hợp chất ion, hóa trị (điện hóa trị) chính bằng điện tích của ion đó. Trong hợp chất cộng hóa trị,...

Lý thuyết về hiệu độ âm điện và liên kết hóa học – Môn...

1. Hiệu độ âm điện và liên kết cộng hóa trị không cực Trong các phân tử tạo thành bởi hai nguyên tử có cùng...

Tính chất của tinh thể nguyên tử, tinh thể phân tử – Môn Hóa...

I, Tinh thể nguyên tử 1. Tinh thể nguyên tử a, Tinh thể than chì Tính chất vật lý: Tinh thể màu xám; Dẫn điện, dẫn nhiệt...

Liên kết cộng hóa trị là gì? – Môn Hóa lớp 10

1. Định nghĩa Liên kết cộng hóa trị là liên kết hình thành giữa 2 nguyên tử bằng một hoặc nhiều cặp electron dùng chung. ...

Liên kết hóa học là gì? Liên kết ion là gì? – Môn Hóa...

1. Liên kết hóa học là gì? Khái niệm: Liên kết hóa học là sự kết hợp giữa nguyên tử tạo thành phân tử hay...

Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học – Môn Hóa...

1. Quan hệ giữa vị trí và cấu tạo nguyên tử Khi biết vị trí của nguyên tố trong bảng tuần hòa, ta có thể...

Lý thuyết về sự biến đổi tính kim loại, phi kim của các nguyên...

I, Sự biến đổi tính kim loại, phi kim 1. Tính kim loại, tính phi kim Tính kim loại là tính chất của một nguyên tố...

Lý thuyết về sự biến đổi đại lượng vật lý của các nguyên tố...

Bán kính nguyên tử Trong một chu kỳ, nguyên tử các nguyên tố có cùng số lớp electron nhưng khí điện tích hạt nhân...

HISTORICAL PLACES – Môn Tiếng anh – Lớp 10

Ở bài viết này, chúng ta sẽ cùng Cô Nguyễn Thị Mai Hương (giáo viên môn Tiếng anh tại Hệ thống Giáo dục HOCMAI)...

BÀI VIẾT NHIỀU NGƯỜI QUAN TÂM

14 năm
Giáo dục trực tuyến
5.124.600
Thành viên
Nền tảng học trực tuyến
số 1 Việt Nam